Zapytania ofertowe - projekty Unijne

Zapytania ofertowe - projekty Unijne

09.11.2017- Korekta zapytania ofertowego

W związku z opublikowanym zapytaniem ofertowym o treści:


"W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, firma TBI Technology Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielnie zamówienia na zakup i instalację kompleksowego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z usługą doradczą w zakresie zastosowania systemu do zarządzania przedsiębiorstwem".

Informujemy o wprowadzeniu korekt do zapytania w następującym zakresie. 
W związku z omyłką pisarską poprawione zostały następujące punkty:

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- System musi być dostarczony w co najmniej następujących wersjach językowych: polska, angielska.

- Szkolenie personelu obsługującego system (Zamawiający przewiduje 75 dni szkoleniowych);

W związku z koniecznością zmiany zapytania wydłużony został termin przyjmowania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 21.11.2017 o godzinie 12.00 oraz termin realizacji umowy

VI TERMIN REALIZACJI UMOWY:

Od dnia zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu do dnia 10.06.2018.

PDFKorekta z dn. 09.11.2017 - Zapytanie ofertowe System zarządzania przedsiębiorstwem


24.11.2017 - Zapytania ofertowe 

 1. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowych laptopów
  W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, firma TBI Technology Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielnie zamówienia na zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowych laptopów. 
  PDF Zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowych laptopów - 24.11.2017

06.11.2017 - Zapytania ofertowe 

 1. W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, firma TBI Technology Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielnie zamówienia na zakup i instalację kompleksowego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z usługą doradczą w zakresie zastosowania systemu do zarządzania przedsiębiorstwem. 
  PDF Zapytanie ofertowe System zarządzania przedsiębiorstwem 06.11.2017 
  Aktualizacja 24.11.2017 Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i instalacje kompleksowego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z usługą doradczą, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w ramach projektu  pn. “ Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych”.
  PDFInformacja o wyniku postępowania na zakup i instalacje kompleksowego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z usługą doradczą 24.11.2017


 2. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowych laptopów
  W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, firma TBI Technology Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielnie zamówienia na zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowych laptopów.
   PDF Zapytanie ofertowe zakup laptopów 06.11.2017 
  Aktualizacja: 20.11.2017r.: Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku wpływu ofert.

 3. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą i instalacją fabrycznie nowych serwerów oraz licencji SQL Server
  W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, firma TBI Technology Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielnie zamówienia na zakup wraz z dostawą i instalacją fabrycznie nowych serwerów oraz licencji SQL Server. 
  PDF Zapytanie ofertowe serwery i SQL - 06.11.2017

 Aktualizacja: 20.11.2017r.: Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą i instalacją fabrycznie nowych serwerów oraz licencji SQL Server, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w ramach projektu  pn. “Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych”.
PDFInformacja o wyniku postępowania na zakup wraz z dostawą i instalacją fabrycznie nowych serwerów oraz licencji SQL Server

 

wróć do listy