Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach naboru możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny.

Wspierane będą projekty związane z:

  • wprowadzeniem na rynek innowacyjnego produktu/usługi

lub

  • dokonywaniem zasadniczych zmian procesu produkcyjnego/sposobu świadczenia usług lub dywersyfikacja działalności (np. poprzez zakup innowacyjnych maszyn/urządzeń).

Wdrażana innowacja nie może być stosowana dłużej niż 3 lata co najmniej w skali kraju.

Czytaj więcej w załączonym dokumencie

  

wróć do listy