Opcje sterowania Heidenhain

Heidenhain jest wielofunkcyjnym, zorientowanym na programowanie kształtowe bezpośrednio na maszynie. Charakteryzuje się zoptymalizowanym sterowaniem posuwu, krótkim czasem przetwarzania bloku oraz specjalnymi strategiami sterowania. W połączeniu z jego ujednoliconą konstrukcją cyfrową i zintegrowanym sterowaniem napędów cyfrowych, pozwala uzyskać bardzo wysokie prędkości obróbki oraz maksymalną dokładność konturu zarówno w przypadku obróbki 2D oraz 3D.

TBI Technology specjalizuje się w sterowaniu Heidenhain TNC 620 i 640. Czy wiesz, że Heidenhain to nie tylko kompleksowe sterowanie, ale także liczne opcje, które zdecydowanie ułatwią Twoją pracę z obróbką? Opcje możesz uruchomić w dowolnym momencie od zakupu. Poniżej chcielibyśmy Wam przybliżyć kilka dodatkowych rozwiązań sterowania HH.

 

Opcja #19

Zaawansowane funkcje programowania: Programowanie zarysów swobodnych typu FK, cykle stałe

Programowanie zarysów swobodnych typu FK

Nie wszystkie obrabiane elementy są wymiarowane do standardowego programowania NC. Dzięki funkcji kontroli swobodnego programowania konturów (FK), wystarczy wprowadzić dane z rysunku – bez konieczności konwersji ani obliczenia danych!

Cykle standardowe

Oprócz stałych cykli wiercenia i gwintowania, w opcji 19 znajdują się cykle frezowania gwintów, rozwiercania, wytaczania i wykonywania otworów, jak również cykle frezowania do oczyszczania powierzchni płaskich oraz do obrabiania i wykańczania kieszeni, rowków wpustowych i kołków gwintowanych.

Cykle z kompleksową formułą konturu

Lista cykli podkonturów (SL) jest szczególnie pomocna przy oczyszczaniu kieszeni o połączonych konturach. Termin ten jest używany do identyfikacji cykli obróbki dla wiercenia pilotażowego, obróbki zgrubnej i wykończeniowej, gdy kontur lub podkontury są określone w podprogramach. Dzięki temu danego opisu konturu można użyć dla więcej niż jednej operacji przy użyciu różnych narzędzi.

Cykle OEM

Nie tylko producenci sterowania mogą tworzyć i zapisywać w TNC dodatkowe cykle stałe. Teraz również użytkownik końcowy może pisać własne cykle. Program PC CycleDesign pozwala na uporządkowanie parametrów wejściowych i struktury soft-key TNC według własnych potrzeb.

cykl19 Heidenhain

Opcja #42


Konwerter DXF: importowanie konturów i pozycji obrabiania z plików DXF


Dlaczego programować kontury, skoro rysunek jest już w formacie DXF? Pliki DXF można otwierać bezpośrednio na TNC, aby pobrać z nich kontury lub pozycje obrabiania. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić czas poświęcony na programowanie i testowanie, ale również daje pewność, że gotowy zarys odpowiada dokładnie specyfikacjom projektanta.

Co do zasady pliki DXF zawierają wiele warstw, za pomocą których projektant porządkuje rysunek. Aby mieć jak najmniej zbędnych informacji na ekranie podczas wybierania konturów, za pomocą kliknięcia myszką można ukryć wszystkie nadmierne warstwy zawarte w pliku DXF. Potrzebny jest do tego panel obsługi z touchpadem lub zewnętrzne urządzenie wskazujące. TNC może wybrać serię konturów, nawet jeśli została zapisana na różnych warstwach.

TNC pomaga również przy definiowaniu ustawienia wstępnego obrabianego przedmiotu. TNC posiada funkcję, za pomocą której poprzez kliknięcie w wybrany element można przesunąć punkt odniesienia na rysunku w dowolne miejsce. Następnie gdy tylko wybierze się drugi element, TNC wykrywa pożądany kierunek obróbki i rozpoczyna automatyczne wykrywanie zarysu. W razie potrzeby można również skrócić, wydłużyć lub przerwać elementy zarysu.

Dodatkowo można łatwo wybierać pozycje obrabiania i zapisywać je jako pliki punktowe, szczególnie w celu przeniesienia pozycji wiercenia lub punktów początkowych dla obróbki kieszeni.

opcja Heidenhain 42

Opcja #45


AFC: adaptacyjna regulacja posuwu


Adaptive Feed Control (AFC) automatycznie reguluje prędkość posuwu TNC uwzględniając odpowiednią moc wrzeciona i dalsze dane procesowe. Przy cięciu typu teach-in TNC rejestruje maksymalną moc wrzeciona. Następnie przed właściwą obróbką ustala się odpowiednie wartości graniczne w tabeli, pomiędzy którymi TNC może wpływać na posuw w trybie „sterowania”.

Optymalizacja czasu obróbki

Mogą występować mniejsze lub większe wahania wymiarów lub materiału, szczególnie w przypadku części odlewanych. Poprzez odpowiednie sterowanie posuwem kontrola próbuje utrzymać wcześniej „wyuczoną” maksymalną moc wrzeciona przez cały czas obróbki. Dzięki zwiększonemu posuwowi w strefach o mniejszej ilości usuwanego materiału skraca się całkowity czas obróbki.

Narzędzie do monitorowania

Funkcja adaptacyjnej regulacji posuwu stale porównuje moc wrzeciona z posuwem. W miarę jak narzędzie staje się tępe, moc wrzeciona wzrasta. W rezultacie TNC redukuje posuw. Gdy tylko posuw spadnie poniżej zdefiniowanego minimum, TNC zareaguje zatrzymaniem NC, wyda ostrzeżenie lub automatycznie wykona wymianę narzędzia za pomocą narzędzia zastępczego. Pomaga to zapobiec dalszym uszkodzeniom po pęknięciu lub zużyciu narzędzia.

Ochrona mechaniki maszyny

Zmniejszenie prędkości posuwu w przypadku przekroczenia zaprogramowanej maksymalnej dopuszczalnej mocy wrzeciona również zmniejsza obciążenie i zużycie maszyny. Wrzeciono główne jest skutecznie zabezpieczone przed przeciążeniem.

Opcja #145


ACC: aktywne niwelowanie wibracji
Przy obróbce zgrubnej (frezowanie z wysoką wydajnością) pojawiają się znaczne siły składowe frezowania. W zależności od obrotów narzędzia, jak i od pojawiających się na maszynie rezonansów i wolumenu skrawania (wydajność skrawania przy frezowaniu) może dochodzić do drgań, co jest znacznym obciążeniem dla maszyny. Na powierzchni obrabianego przedmiotu drgania prowadzą to powstawania karbów i zagłębień. Prowadzi to także do większego zużywa się narzędzi oraz nieregularnie, w ekstremalnych przypadkach może dojść do pęknięcia narzędzia.

Dla zredukowania skłonności maszyny do drgań warto wybrać opcję ACC (Active Chatter Control). Jej zastosowanie jest szczególnie korzystne podczas obróbki zgrubnej. Pozwala także zwiększyć wydajność skrawania nawet o 25% a nawet więcej (zależności od maszyny). Poprzez opcję ACC możesz zmniejszyć obciążenie maszyny, jednocześnie zwiększając żywotność narzędzi.

opcja 145 heidenhain
To tylko kilka opcji sterowania Heindenhain, których wybór jest naprawdę obszerny.

Skontaktuj się z naszym Centrum Serwisowym w celu dobrania najlepszego rozwiązania, aby Twoja obróbka stała się jeszcze szybsza i przyjemniejsza!

Praca w TBI

Sprawdź aktualne oferty pracy
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.