KIEROWNIK SERWISU

region: Racibórz

ZADANIA:

 • Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie serwisu
 • nadzorowanie i koordynowanie działań podległego personelu
 • opracowywanie wewnętrznych norm i procedur, mających zmaksymalizować wydajność obsługi klientów serwisu
 • osobiste interwencje w przypadkach szczególnie istotnych zgłoszeń reklamacyjnych
 • prowadzenie okresowych szkolenia dla zatrudnionych w serwisie pracowników
 • analiza przyjmowanych przez personel zgłoszeń
 • weryfikacja zgłoszeń, w celu wyeliminowania najczęściej występujących nieprawidłowości i wadliwych produktów
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji i raportów dla bezpośrednich przełożonych

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie: preferowany dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej
 • 3- letnie doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem serwisem
 • Umiejętność zarządzania kapitałem ludzkim
 • Doskonała umiejętność organizowania pracy własnej i podległego personelu
 • Wysoki poziom kultury osobistej

 

OFERUJEMY:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Pracę w miłej i sympatycznej atmosferze
 • Narzędzia niezbędne do pracy : telefon, komputer

 

Drukuj