Strategie obróbki zgrubnej WorkNC umożliwiają generowanie ścieżek narzędzia z redukcją cięcia time2, wygładzanie rogów przystosowane do HSM (High Speed Milling) i unikanie zagłębiania skośnego, gdy nie jest konieczne.

Przegląd funkcji.

  • Wydajne ścieżki narzędzia
  • Dynamiczne unikanie kolizji
  • Gładkie trajektorie dla HSM (High Speed Milling)
  • Kontrola sterowania płaszczyzny Z typu "one click"
  • Dowolny kształt bryły przygotówki
  • Generowanie pełnych 3+2 brył przygotówki dla kolejnych operacji inteligentnej obróbki zgrubnej.

WorkNc automatycznie determinuje obszary w których materiał musi być usunięty z dynamicznego modelu bryły przygotówki. To sprawia, że symulacja obróbki jest jeszcze bardziej wiarygodna, biorąc pod uwagę narzędzia skrawające i oprawki dla dynamiczniej adaptacji ścieżki narzędzia obróbki zgrubnej i automatycznego unikania kolizji dla dowolnej długości narzędzia.

Wydajna obróbka zgrubna dobrej jakości jest znacznie rozszerzona o dokładny model bryły przygotówki. WorkNC zapewnia 5 typów modeli przygotówki potrzebnych do pokrycia potrzeb wszystkich typów aplikacji (takich jak proste bryły, prostokątne lub okrągłe bloki zdefiniowane przez użytkownika, odlewy, offset powierzchni i modelu CAD), co oznacza, że nigdy nie występuje sytuacja, gdzie użytkownik nie jest w stanie efektywnie przeprowadzić obróbki zgrubnej z powodu niedostępności bryły przygotówki.

Efektywność strategi ponownej obróbki zgrubnej jest stale udoskonalana. Funkcjonalność  WorkNc pozwala również na obróbkę zgrubną obszarów z podcięciami używając strategii 3+2 osiowych . Praca z bryłami przygotówki, która jest systematycznie aktualizowana pozwala ścieżkom obróbki zgrubnej sukcesywnie zmniejszać zużywanie narzędzi, pracując jedynie na pozostałej bryle przygotówki.

Ścieżki narzędzi obróbki zgrubnej w WorkNc zapewniają swobodny ruch i warunki obróbki przez cały czas, które są automatycznie optymalizowane przy minimalny zaangażowaniu użytkownika.

Wszystko to składa się na wysoką jakość procesu obróbki jak również wydłużenie życia narzędzi oraz obrabiarki.

Globalna obróbka zgrubna i ponowna obróbka zgrubna

Globalna obróbka zgrubna i globalna ponowna obróbka zgrubna działają z poziomu modelu bryły podstawowej, zapewniając optymalną obróbkę przez cały czas i jest główną strategią wykorzystywaną w szerokiej gamie aplikacji.

Celem optymalizacji ścieżek jest zredukowanie czasu pustych przebiegów oraz czasów postojów i adaptacja wygładzania brzegów dla obróbki HSM (high speed machining) jak również zautomatyzowanie wykrywanie i obróbka płaskich powierzchni, zapewniając  jednolity poziom od pozostałego materiału przygotówki.

Co więcej ścieżka narzędzia umożliwia obróbkę dużych ilości materiału w jednym przejeździe w połączeniu z dużymi wartościami szerokości skrawania (do 95% średnicy narzędzia) i dużym kroku w osi Z. Maksymalne pozostałe odchylenia przy obróbce również mogą być kontrolowane.  Można zdefiniować początkową szerokość skrawania  dla zapobiegania  przeciążenia fazowego podczas pierwszego przejazdu na każdym poziomie. Jest to pomocne gdy bryła przygotówki nie jest dokładnie taka sama jak teoretyczna bryła przygotówki. Zoptymalizowane ścieżki narzędzia zapewnia znaczącą poprawę produktywności.

Płaska powierzchniowa obróbka zgrubna i powtórna obróbka zgrubna

Jak nazwa wskazuje ta strategia jest zaprojektowana do obróbki płaskich powierzchni i jest szczególnie użyteczna przy oczyszczeniu tych obszarów ( nawet do frezowania na gotowo) z progresywnie mniejszymi frezami, gdzie naddatek przygotówki pozostaje w wąskich rogach. Funkcja może automatycznie wykryć przestrzeń do obróbki, pozostając z dala od istniejącego materiału na pochyłych ścianach bocznych.

Zazwyczaj używa się tej funkcji po początkowej ścieżce narzędzia, jest to bardzo przydatna funkcja przy globalnej obróbce zgrubnej, ponieważ ułatwia obróbkę konturu części, użycie jednego narzędzia w kroku poprzedzającym ale koncentrujący się tylko na płaskich wertykalnych obszarach oraz na optymalizacji trajektorii ze stałą prędkością posuwu oraz usuwaniem materiału ze spiralnym prowadzeniem.

Adaptacyjna trochoidalna obróbka zgrubna (obróbka materiałów twardych)

Adaptacyjna trochoidalna ścieżka narzędzia obróbki zgrubnej rekomendowana jest przy obróbce materiałów twardych oraz obróbce z dużym skokiem w osi Z.

Ta ścieżka narzędzia gwarantuje zoptymalizowane warunki obróbki z trochoidalnym ruchem przy obróbce z pełną średnicą narzędzia oraz podczas konturowania gdy pozwala na to prowadzenie. Jest to narzędzie zaprojektowane, aby ograniczyć obciążenie w niektórych obszarach, takich jak rowki i rogi.  Obróbka stosuje również tryb wznoszenia co redukuje zużycie narzędzi.  Istnieje również możliwość włączenia pośredniej obróbki zgrubnej o zmniejszonym kroku Z, przy użyciu tego samego frezu w tej samej ścieżce narzędzia, w celu zwiększenia wydajności.

Dzięki Dynamicznym opcjom wyznaczania ścieżki na podstawie bryły podstawowej, narzędzie worknc jest przełomem w optymalizacji i zwiększaniu produktywności obróbki.  

Podstawowa Spiralna obróbka zgrubna

Ścieżka narzędzia podstawowej spiralnej obróbki zgrubnej jest rekomendowana do obróbki części o cechach kształtu podstawowego lub do obróbki z zewnątrz do wewnątrz. Narzędzie to jest idealne przy dużych prędkościach posuwu i może być używane w obróbce materiałów twardych.

Trajektorie tworzone są na baize gładkiej spirali z pojedyńczym przejściem co poziom zapewniając doskonałą płynność ruchu.

Obróbka zgrubna “High Volume (Plunging)"

Opcja ta jest idealna do szybkiego usuwania dużych ilości materiału, głównie przy dużych detalach. Użytkownicy twierdzą, że używając tej strategii, czas obróbki zmniejsza się o ponad 50 %. Strategia ta przystosowana jest głównie do bardziej konwencjonalnych maszyn w których obciążenie jest wywierane przez wrzeciono przy minimalnych obciążeniach promieniowych, ugięciu oraz zmniejszonym zużyciu wrzeciona.

Inne ulepszenie ułatwia wychodzenie wióra, przy dużej szerokości skrawania w porównaniu do bardziej konwencjonalnych metod. Istnieje możliwość wyboru jakości wykończenia, 3 rodzaji cięcia w zależności od typu narzędzia przy dużej prędkości obliczeń.

W naszej ofercie znajdziesz również: