WorkNc zapewnia szerokie spectrum strategii obróbki wykończeniowej, które dostarczają kompletne rozwiązania by spełnić wymagania stawiane obróbce.

Przegląd funkcji.

  • Duży wybór strategii dla uzyskania wysokiej jakości obróbki wykończeniowej uzyskiwane różnymi metodami.
  • Gładkie trajektoria, idealne pod obróbkę HSM (high speed machining)
  • Przejścia spiralne między poziomami diametralnie redukujące skok zagłębiania
  • Wygładzenie ścieżek narzędzi w niektórych strategiach, dla ulepszenia wyończenia
  • System zapobiegania kolizji
  • w razie konieczności opcja unikania krawędzi, aby uniknąć zaokrągleń krawędzi.
  • Optymalizacja ścieżki narzędzia do całkowitego pokrycia części.

Wszystkie ścieżki narzędzia obróbki wykończeniowej są zoptymalizowane by zapewnić najwyższy poziom wydajności przy technikach szybkiej obróbki, takich jak technika gładkich naroży, helikoidalne zagłębianie się oraz obróbka wysp.

WorkNc jest jednym z najbardziej kompleksowych rozwiązań CAD/CAM na rynku z ponad 20 dostępnymi ścieżkami wykończeniowymi. Takie zaplecze ścieżek wykończeniowych pozwala na wybór najodpowiedniejszej strategii obróbki, niezależnie od złożoności geometrii. 

Poniżej podsumowanie głównych ścieżek wykończeniowych:

Obróbka wykończeniowa „Z-level”

Jest to standardowa ścieżka narzędzia do obróbki detali o pionowych lub stromych zboczach lub bardzo zakrzywionych kształtach. Zaprojektowane dla dużych prędkość obróbki gładkich, zaokrąglonych ruchów, jak również ewentualnych przejść spiralnych, aby przejść płynnie z jednego poziomu na drugi.  Ścieżka ta jest zoptymalizowana by zredukować czas obróbki i poprawić jakość dzięki zautomatyzowanemu zagłębianiu się w materiał pod bezpiecznie ustawionym kątem.

Wykończenie planarne

Wykończenie planarne jest standardową ścieżką wykończeniową i jest dostosowana do użytku dla dużej gamy materiałów i typów frezów wspieranych przez WorkNC. Najlepiej dopasowany jest do przestrzeni które są wyjątkowo strome i może służyć do automatycznego unikania obszarów które mogą powodować zbyt wielką wartość szerokości skrawania, biorąc pod uwagę wielkość naddatku. Gładka promieniowa transpozycja szerokości skrawania może mieć zastosowanie pomiędzy przejściami, jak również w stycznych rozszerzających wszystkich przejazdów na bokach części, po to by uniknąć powstawania guzków i kompletnie wykończyć powierzchnie.

Optimised Z-Level Finishing

Ta ścieżka używana jest zazwyczaj razem  z obróbką wykończeniową „Z-level”. Zaprojektowana jest do obróbki relatywnie płaskich powierzchni na różne sposoby. Służyć może również do obróbki lub unikania płaskich powierzchni jeśli istnieje taka potrzeba. Unikanie wygładzenia promienia umożliwia również unikanie wchodzenia freza w obszary przedmiotu obrabianego, gdzie Pozostają duże naddatki materiału, ze względu na wygładzanie promienia użytego w poprzednim przejściu narzędzia.

Obróbka powierzchni płaskich

To narzędzie zostało zaprojektowane do obróbki części z rozległymi płaskimi powierzchniami. Jest również zoptymalizowane do obróbki HSM (high speed mashining) z gładkimi spiralnymi wybraniami kieszeni i dużymi kątami promienia. To narzędzie pozwala na obrabianie pionowych ścian, automatyczne wykrywanie okrągłych i płaskich powierzchni które mają zostać poddane obróbce.

Obróbka wykończeniowa krzywych 3D

To narzędzie jest zaprojektowane do obróbki wykończeniowej części o relatywnie regularnych kształtach. Jest dopasowane do różnego rodzaju materiałów i zachowuje swoje przejścia spójnie, niezależnie od gradientu. Spiralne przejścia zapewniają stały kontakt z frezem na ostatnim etapie wykończenia.

Wykończenie  3D

Jest to całkiem nowa wysoce wydajna strategia obróbki wykończeniowej. Może ona automatycznie upłynnić trajektorie by dopasować się do konturu wybranej powierzchni. W połączeniu z przejściami spiralnymi ta ścieżka narzędzia oferuje doskonałe wykończenie przy minimalnych szerokościach skrawania  i wartościach zagłębiania się. Przeznaczony jest do stosowania w wybranych obszarach, które wymagają najdokładniejszego wykończenia powierzchni.

Obróbka wykończeniowa ISO

 To jest również całkiem nowa strategia, tym razem używając krzywizn można zdefiniować punkt startowy i kierunek freowania. Natomiast siatka izometryczna  wybranej powierzchni definiuje trajektorię ścieżki. Jest to wysoce wyspecjalizowane narzędzie oferujące wysoki stopień jakości obróbki wykończeniowej.

Ciągła obróbka wykończeniowa

To narzędzie zostało zaprojektowane do obróbki całych detali lub wybranych obszarów detali, jedną wybraną trajektorią, minimalizując ilość wycofań narzędzia. Zostało ono pomyślane do regularnie układającej się geometrii wzdłuż osi Z, takich jak elektrody, rdzenie i głębokie wybrania.

Pomiędzy dwoma krzywymi

To narzędzie pozwala na obróbkę pomiędzy dwoma zdefiniowanymi przez użytkownika krzywymi, które mogą być otwarte lub zamknięte. W rezultacie ścieżka narzędzia 2D jest rzutowana na powierzchnię. Użytkownik może określić, czy obróbka jest wykonywana równolegle lub prostopadle do krzywej prowadzącej. Istnieje również możliwość płynnego przechodzenia szerokości skrawania tak by obróbka pozostała gładka przez cały czas.

Połączenie obróbki “Z-level" i optymalizacyjnej

To narzędzie łączy ze sobą technologię wykończeniową “Z level” i zoptymalizowaną technologię obróbki wykończeniowej „Z-level” w jednym narzędziu, w jednym ekranie konfiguracji i  przy pojedynczych obliczeniach dla całej ścieżki narzędzia.

Podcięcie przy obróbce

To specjalne narzędzie umożliwia obróbce 3 i 3+2 osiowej podcięcie obszarów  za pomocą narzędzi kulistych o przedłużonej krawędzi ostrza oraz narzędzi teowych do podcięć, pracując jedynie na przestrzeniach gdzie wykryte zostało podcięcie. Jednakże jeśli użyty frez jest narzędziem standardowym nie przeznaczonym do obróbki podcięć przy obróbce 3 osiowej, ścieżka narzędzia może być automatycznie przekształcona w ścieżkę pięcioosiową z automatycznym unikaniem kolizji z modułem Auto5. To narzędzie może również być użyte jako standardowe narzędzie do obróbki wykończeniowej i można za jego pomocą obrabiać cały przedmiot nie wykluczając przestrzeni podciętych w jednym przejściu narzędzia. Nie można edytować tej ścieżki ręcznie.

Spiralna / promieniowa obróbka wykończeniowa

To narzędzie jest przeznaczone do tworzenia ścieżek narzędzia w wymiarze 2D, ścieżka ta jest rzutowana na powierzchnię po czym można rozpocząć obróbkę. W trybie spiralnym obróbka rozpoczyna się przez zdefiniowanie przez użytkownika punktu początkowego po czym ciencie odbywa się spiralnie do wewnątrz lub na zewnątrz. szerokości skrawania  jest stały na płaszczyźnie. W trybie promieniowym narzędzie porusza się w kierunku promieniowym, punktem początkowym jest zdefiniowany przez użytkownika punkt centralny.

Obróbka cienkościenna

To narzędzie zostało zaprojektowane do obróbki komponentów o cienkich ścianach które łatwo mogą ulegać deformacji przy konwencjonalnych metodach. Całość jest obrabiana kombinacjom trzech metod: operacją obróbki zgrubnej, operacją obróbki wykończeniowej typu „Z –level” i kończy zoptymalizowaną obróbką wykończeniową typu „Z level”. Program worknc przejdzie następnie do następnego poziomu i powtórzy sekwencję.

Wykończenie krawędzi

Ta strategia została zaprojektowana do obróbki ostrych krawędzi w detalach takich jak narzędzia do wykrawania . Została tak zaprojektowana by frez nie dotykał krawędzi, lecz obrabiał obszary po obu stronach krawędzi. Dzięki czemu nie ma ryzyka zniszczenia krawędzi.

Wzdłuż krzywej

To narzędzie pozwala na obróbkę detalu wzdłuż pojedynczej krzywej która może być zamknięta lub otwarta. W rezultacie ścieżka jest rzutowana na płaszczyzne.  Są trzy rodzaje wykonywania ścieżki narzędzia: równolegle do krzywej, prostopadle do krzywej, lub wzdłuż krzywej w jednym przejściu.

W naszej ofercie znajdziesz również