Oprogramowanie WorkNC pozwala na obróbkę w dowolnym kierunku, pod dowolnym kątem, po dowolnej ścieżce narzędzia, na dowolnej konfiguracji maszyny, co czyni obróbkę 3+2 osiową prostą i wszechstronną.

Dopełnieniem jest definiowanie w prosty sposób widoku z poziomu kierunku cięcia. Obróbka stromych ścian, obszary podcięć i detale o złożonych kątach mogą być obrabiane przy minimalnym zaangażowaniu użytkownika.

Przegląd funkcji:

  • obróbka 3+2 w każdym kierunku
  • Dowolna ścieżka narzędzia
  • Funkcja unikania kolizji taka sama jak dla obróbki 3 osiowej
  • Symulacje ścieżki narzędzia z zaznaczonymi kolizjami
  • Selektywna kontrola kąta (gdy możliwy jest wybór)
  • Narzędzie do kontroli orientacji narzędzia
  • Obsługa pochyłości przez postprocesor

WorkNc zapewnia kilka narzędzi by osiągnąć pożądany kąt ścieżki narzędzia który może być zaimplementowany bez ryzyka kolizji. Można obliczyć minimalną długość narzędzia, dla oprawek zaś można automatycznie sprawdzić możliwość kolizji i rozdzielić na logiczne sekcje, przy wszystkich 3 osiowych ścieżkach frezu. Pełną symulację maszyny i ścieżek narzędzia można zobaczyć na monitorze stacji roboczej, dzięki czemu można zweryfikować NC kod przed uruchomieniem obrabiarki.

Kąt startowy również odgrywa bardzo ważną role, zwłaszcza dla maszyn z offsetową głowicą. Często istnieje więcej niż jedna opcja widoku który daje maszyna. Zdolność do symulacji, wyboru kąta początkowego i wykorzystanie go w postprocesorze jest bardzo korzystne, szczególnie przy obróbce głębokich rowków oraz wzdłuż ścian.

Można skonfigurować postprocesor by na wyjściu tworzył kąty i współrzędne “równi pochyłej” (na przykład „PLANE SPIRAL” dla sterowania Heidenhain ora CYCLE800 dla Simensa) lub wygenerowanie kodu rotacyjnego pod konkretną maszynę lub konfigurację. Dzięki czemu możliwe jest wiercenie pochyłych otworów.

Oprogramowanie WorkNC zqapewnia pełny trójwymiarowy model bryły przygotówki przy obróbce detali . Bryła przygotówki może być ciągle aktualizowana na bazie dowolnej ścieżki narzędzia, I może być użyta w obróbce zgrubnej i przy ponownej obróbce z dowolnego kierunku.

W ten sposób, bryła podstawowa jest aktualizowana biorąc pod uwagę dowolny materiał ubytkowy w miejscach podcięć.

W naszej ofercie znajdziesz również