Zdalny dostęp do maszyny pozwala na:

 • weryfikację w czasie rzeczywistym stanu produkcji / programu obrabiarki,
 • łatwą analizę danych i optymalizację pracy produkcji,
 • całodobowy wgląd online do informacji o maszynie, również do danych archiwalnych,
 • dostęp do czytelnego opisu ewentualnych błędów, co zmniejsza czas przestoju maszyny,
 • konfigurację alarmów SMS-owych i mailowych, które zmniejszą awaryjność urządzeń.

 Zdalny monitoring maszyn

 

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać 30-dniową darmową wersję testową.


Jak działa system Scout?

W przypadku maszyn CNC lub PLC, Scout pobiera dane przez sieć LAN, bez ingerencji elektrycznej. Z maszyn konwencjonalnych sygnały pobierane są za pomocą modułu I/O.

Najważniejsze funkcje:

 • Monitoring maszyn w czasie rzeczywistym - udostępnia rzeczywiste dane z maszyn: praca czy bezczynność, aktualnie wykonywany program, aktualnie prędkości, wartość override, dowolne dane z PLC itp.
 • Statystyki pracy - daje wgląd  do wydajności maszyn i tego, jak się ona rozkładała w czasie. Dane mogą zostać zsumowane po dowolnym parametrze procesowym (np. po stanie maszyn, programie itp).
 • Linia czasu - umożliwia wygodne i szybkie sprawdzenie jak działały maszyny na przestrzeni wybranego przedziału czasu.
 • Dane historyczne - zapisuje wszystkie dane odebrane z maszyn i daje do nich dostęp w wygodnym widoku tabelarycznym.
 • Raporty - dzięki raportom (tygodniowym lub z wybranego okresu) od razu widać najważniejsze statystyki czasów pracy, bezczynności i offline wszystkich maszyn w jednym miejscu.
 • Podgląd pulpitu - umożliwia podgląd okna pulpitu podłączonych maszyn i informuje m.in. o okresie bezczynności maszyny oraz o ewentualnych błędach – ALARM.
 • Lista błędów / alertów - udostępnia czytelny opis ewentualnych błędów, co zmniejsza czas przestoju maszyny. Pozwala wiele usterek naprawić we własnym zakresie, bez konieczności wzywania serwisu.
 • Harmonogramowanie - określanie założonych czasów przestojów (np. z uwagi na święta lub konserwację), przypisywanie pracowników do zmian pracy czy zleceń do wykonania.
 • Powiadomienia - możliwość zdefiniowania powiadomień (email) w momencie wystąpienia dowolnie określonego warunku podczas odbioru danych z maszyn.

Wdrożenie systemu

System Scout może być używany jako aplikacja w chmurze (Software-as-a-Service) lub na serwerze klienta.

 • SaaS  (dostęp w chmurze)
  - Brak konieczności utrzymywania i administrowania zasobami IT
  - Płatność okresowa
  - Brak lub bardzo niskie koszty wdrożenia
  - Dostęp do systemu możliwy z dowolnego miejsca za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS (SSL)
  - Aplikacja zawsze w najnowszej wersji
 • On-premises (na serwerze klienta):
  - Dane znajdują się całkowicie posiadaniu klienta
  - Płatność jednorazowa
  - Dział IT klienta w pełni kontroluje aktualizacje aplikacji i dostęp do serwera
  - Bezpłatny okres testowy w chmurze

 

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać 30-dniową darmową wersję testową.

 

ZAPYTAJ O OFERTĘ