ZW3D CAD/CAM to zintegrowane rozwiązanie CAD/CAM zaprojektowane dla całego procesu rozwoju produktu, zapewnia najszybsze jądro programistyczne dla hybrydowego modelowania bryłowo-powierzchniowego, podział formy dla elementów nie będących modelami bryłowymi oraz inteligentne taktyki obróbki CNC od 2 do 5 osi NC. To przynosi klientom wiele korzyści, takich jak obniżenie kosztów, zoptymalizowany przepływ projektowy oraz większą wydajność.