WSPARCIE TECHNICZNE

Łącznie z licencją oprogramowania otrzymujecie Państwo pakiet usług serwisowych (maintenance) zapewniający nie tylko dostawę nowych wersji i upgrade systemu ale i dostęp do usług wsparcia technicznego.

Serwisanci firmy TBI Technology oraz Dassault Systemes nie tylko znają funkcjonalnie oprogramowanie, ale są również doświadczonymi praktykami, którzy doceniają wyzwania stojące przed nimi.

Bieżący serwis oprogramowania świadczony jest poprzez telefoniczną hot-line oraz internetowe łącze on-line, lub w przypadkach krytycznych poprzez wizytę serwisanta.