Dane Firmy:

Adres instalacji:

Opis usterki:

Dane zgłaszającego

uwagi

Zobacz regulamin
  • Płatność przelewem w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.
  • W przypadku uszkodzenia maszyny w okresie gwarancyjnym na skutek kolizji, spowodowanej błędami operatora, zastrzegamy prawo obciążenia kosztami usługi Zgłaszającego.
  • Oświadczenie Zgłaszającego: Jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT i jednocześnie upoważniamy Was do wystawiania faktur VAT.
  • Usługa serwisowa świadczona będzie zgodnie z regulaminem usług serwisowych TBI Technology Sp.zo.o.