12017-11-06 ROZSTRZYGNIĘTE: Zapytanie ofertowe System zarządzania przedsiębiorstwem

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, firma TBI Technology Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielnie zamówienia na zakup i instalację kompleksowego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z usługą doradczą w zakresie zastosowania systemu do zarządzania przedsiębiorstwem. 
PDF Zapytanie ofertowe System zarządzania przedsiębiorstwem 06.11.2017 
Aktualizacja 24.11.2017 Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i instalacje kompleksowego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z usługą doradczą, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w ramach projektu  pn. “ Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych”.
PDFInformacja o wyniku postępowania na zakup i instalacje kompleksowego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z usługą doradczą 24.11.2017

22017-11-06 ROZSTRZYGNIĘTE: ZAPYTANIE OFERTOWE NA SERWERY I LICENCJE SQL

  1. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą i instalacją fabrycznie nowych serwerów oraz licencji SQL Server
    W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, firma TBI Technology Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielnie zamówienia na zakup wraz z dostawą i instalacją fabrycznie nowych serwerów oraz licencji SQL Server. 
    PDF Zapytanie ofertowe serwery i SQL - 06.11.2017

 Aktualizacja: 20.11.2017r.: Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą i instalacją fabrycznie nowych serwerów oraz licencji SQL Server, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w ramach projektu  pn. “Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych”. 
PDFInformacja o wyniku postępowania na zakup wraz z dostawą i instalacją fabrycznie nowych serwerów oraz licencji SQL Server

32017-11-06 NIEROZSTRZYGNIĘTE Z POWODU BRAKU OFERT: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP LAPTOPÓW

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowych laptopów
W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, firma TBI Technology Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielnie zamówienia na zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowych laptopów.
 PDF Zapytanie ofertowe zakup laptopów 06.11.2017  
Aktualizacja: 20.11.2017r.: Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku wpływu ofert.