12018-06-19 Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych

TBI Technology Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych" w ramach działania 3.3 "Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który spowoduje zasadniczą zmianę procesu produkcji i świadczenia usług. Realizacja projektu umożliwi zoptymalizowanie obecnych procesów biznesowych (opierających się o model B2E) oraz wprowadzenie całkiem nowego procesu biznesowego (opartego o model B2B).

Całkowita wartość projektu: 534 435,00 PLN

Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 196 775,00 PLN

22017-12-01 ROZSTRZYGNIĘTE: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP LAPTOPÓW

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowych laptopów
W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, firma TBI Technology Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielnie zamówienia na zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowych laptopów. 

Zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowych laptopów - 01.12.2017 

Aktualizacja 14.12.2017:  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowych laptopów, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w ramach projektu  pn. “Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych”.

pdf iconInformacja o wyniku postępowania na zakup fabrycznie nowych laptopów - 14.12.2017

32017-11-24 ANULOWANE: Zapytanie ofertowe na zakup laptopów

  1. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowych laptopów
    W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, firma TBI Technology Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielnie zamówienia na zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowych laptopów. 
    PDF Zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowych laptopów - 24.11.2017 

Aktualizacja 27.11.2017 r.:Postępowanie zostało anulowane z przyczyn formalnych.

42017-11-09 Korekta zapytania ofertowego - System zarządzania przedsiębiorstwem

W związku z opublikowanym zapytaniem ofertowym o treści:


"W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, firma TBI Technology Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielnie zamówienia na zakup i instalację kompleksowego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z usługą doradczą w zakresie zastosowania systemu do zarządzania przedsiębiorstwem".

Informujemy o wprowadzeniu korekt do zapytania w następującym zakresie. 
W związku z omyłką pisarską poprawione zostały następujące punkty:

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- System musi być dostarczony w co najmniej następujących wersjach językowych: polska, angielska.

- Szkolenie personelu obsługującego system (Zamawiający przewiduje 75 dni szkoleniowych);

W związku z koniecznością zmiany zapytania wydłużony został termin przyjmowania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 21.11.2017 o godzinie 12.00 oraz termin realizacji umowy

VI TERMIN REALIZACJI UMOWY:

Od dnia zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu do dnia 10.06.2018.

PDFKorekta z dn. 09.11.2017 - Zapytanie ofertowe System zarządzania przedsiębiorstwem