IT řešení

Poradenství v oblasti dohledu nad CNC stroji

Ve spolupráci s dodavatelem softwaru připravujeme každý náš stroj na připojení bezplatného testu systému sledování výroby (v rámci služby TBI Connect).

Po uplynutí testovacího období se zákazník může rozhodnout, zda si aplikaci zakoupí, přičemž ji může nainstalovat na své servery nebo si ji zakoupit v cloudové verzi (SaaS).

Instalace aplikace vyžaduje spuštění příslušného cyklu v řídicím systému stroje, proto je v každém případě nutná spolupráce s dodavatelem stroje. Systém sledování výroby instalujeme také na další zařízení zákazníka, abychom měli přehled o provozu celého výrobního zařízení.

Naše IT řešení zahrnují také software pro 3D navrhování a tvorbu technologií zpracování. Systém
ZW3D CAD/CAM
 jako integrovaný nástroj se doporučuje u obráběcích strojů TBI. Stroje jsou na to připraveny postprocesory a nabídka systému ZW3D je za speciální cenu.

IT řešení, která nabízíme

Software ZW3D CAD/CAM

Integrované řešení CAD/CAM pro celý proces vývoje výrobku.

Vzdálené sledování strojů

Systém pro dálkové sledování výkonu obráběcího stroje v reálném čase.

ZA INOVACEMI STOJÍ ČLOVĚK


Máte nějaké otázky? Obraťte se na oddělení služeb zákazníkům:

Úřední hodiny:
Pondělí – pátek: 8.00 – 16.00 hod.