Financování

V TBI se staráme o potenciální zákazníky ve fázi hledání financování nákupu!

V průběhu rozhovoru s odborníkem na prodejce, odpovězte prosím na několik otázek:

 • jak dlouho působíte na trhu,
 • jaké prostředky chcete použít na zálohu,
 • Ať už chcete nízkou splátku, nebo nízký odkup.

Odpovědi nám umožní přizpůsobit nabídku.

Pro leasingové společnosti, se kterými spolupracujeme, jsme autorizovaným dodavatelem, což výrazně zkracuje dobu potřebnou k získání financování a nevyžaduje opětovné sjednávání platebních podmínek. Máme také řešení financování pro začínající podniky.

Rozsah služeb
Finanční

LeaseLink

Forma leasingu, která umožňuje financovat nákupy v hodnotě
Až 50 000 PLN.

leasing leaselink

ING Lease

Nabídka pronájmu od zástupce společnosti TBI.

Lease NOW

Forma leasingu, která umožňuje financovat nákupy v hodnotě
až do výše 180 000 PLN.

mLeasing

Nabídka pronájmu od zástupce společnosti TBI.

Nákup profesionálních strojů, jako jsou soustruhy a nejmodernější obráběcí stroje, které podporují výrobu, zejména velkosériovou, je spojen s vysokými náklady. Zejména na začátku podnikání je obtížné si je dovolit, pokud si nevezmete investiční úvěr nebo alespoň účelovou dotaci, např. z Evropské unie.

Je však zřejmé, že bez správných nástrojů nelze ve výrobním a obráběcím průmyslu pracovat a konkurovat. Proto přicházíme za našimi zákazníky s nabídkou, která jim může umožnit nákup, přestože na něj nemají dostatek vlastních prostředků.

Financování jako způsob vybavení společnosti

Jsme si dobře vědomi toho, že nákup stroje může být pro naše potenciální zákazníky příliš náročný. My v TBI proto poskytujeme vhodné formy financování nákupu. Pokud máte zájem o úhradu nákladů na stroj vybraný z naší nabídky, kontaktujte nás. Máme pro vás připraveny cílené externí zdroje financování, včetně leasingu.

Je pochopitelné, že můžete mít otázky a obavy ohledně možností externího financování nákupu soustruhů nebo obráběcích strojů a potřebného vybavení pro ně. Můžete navštívit naši společnost, kde se setkáte s odborníkem, který zjistí, jaké jsou vaše finanční potřeby. Odpovědi na otázky vám usnadní přizpůsobit nabídku vašim potřebám:

 • Jaká je seniorita vaší společnosti?
 • kolik máte volných peněz na nákup – např. na zálohu?
 • Chcete platit nízkou splátku, nebo byste v budoucnu dali přednost levnému odkupu?

Odpovědi na tyto a další otázky, které mohou vyvstat ještě během rozhovoru, nám umožní přizpůsobit nabídku konkrétnímu klientovi. Záleží nám na vaší spokojenosti a na dokončení transakce za oboustranně výhodných podmínek.

Právě skutečnost, že naše společnost TBI Technology je výrobcem a dodavatelem strojů a zařízení, včetně CNC obráběcích strojů, znamená, že leasingové společnosti mohou rychle získat potřebný předmět leasingu a předat jej zákazníkovi k užívání. Tím se výrazně zkracuje doba potřebná k získání financování a není třeba sjednávat splátkové podmínky. Máme také řešení financování pro začínající podniky.

Co je to leasing?

O leasingu jste již jistě slyšeli, ale je možné, že ne zcela chápete, jak funguje v praxi. Jedná se o externí způsob financování nákupu určitých dlouhodobých aktiv. Leasing je nejčastěji zmiňován v souvislosti s pořízením dopravních prostředků, například automobilů pro firmu, ale není to jediná možnost. Stejně efektivně se pronajímají i specializované stroje a zařízení.

Leasingová smlouva je občanskoprávní smlouva, na jejímž základě pronajímatel, resp. finančník, přenechává určitou věc – předmět leasingu – do užívání. Může se jednat o soustruh, obráběcí stroj a další typy zařízení, které jsou dlouhodobým majetkem. V leasingové smlouvě se naopak nájemce, resp. leasingový pachtýř, zavazuje užívat věc k určenému účelu po určitou dobu za zaplacení počáteční platby – počátečního nájemného – a měsíčních plateb – leasingových splátek. Než může být stroj pronajat nájemci, musí jej pronajímatel pořídit. Protože je dodáváme přímo leasingovým společnostem, se kterými spolupracujeme, celý proces probíhá v co nejkratší době. Zjistěte více o leasingu strojů.

V oblasti leasingových služeb máme:
 • LeaseLink – forma leasingu umožňující financování nákupů až do výše 50 000 liber.
 • ING Lease – nabídka leasingu od zástupce TBI.
 • Lease NOW – forma leasingu umožňující financování nákupu až do výše 180 000 PLN.
 • mLeasing – nabídka leasingu od zástupce TBI.

  Máte nějaké otázky? Spojte se s námi!

  Náš tým rychle reaguje na všechny dotazy. Podívejte se na to!