Projekty społeczne

Akademia Młodego Operatora CNC

To projekt stypendialny, który tworzymy od 2020 roku wraz z Diecezjalnym Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu.  Naszym założeniem jest, żeby uczniowie liceum biorący udział w zajęciach mogli poznać świat techniczny – przekazujemy im wiedzę z zakresu robotyki, programowania maszyn CNC, metrologii i nowoczesnego zarządzania produkcją i firmą.

Skąd ten pomysł?

Zrobiliśmy rozeznanie w środowisku szkół średnich i zauważyliśmy spory deficyt w zawodzie operatorów CNC. Niestety — w poprzednich latach edukacja techniczna — w porównaniu do szkół ogólnokształcących — była marginalizowana. Pomyśleliśmy, że warto by uczniowie liceum poznali świat CNC, zawód operatora, poznali sterowanie maszyną CNC w celu promocji zawodów technicznych i inżynieryjnych.

 

Na czym uczymy młodych operatorów?

Posiadamy salę szkoleniową gdzie znajduje się 6 stacji roboczych, wyposażonych w sterowanie Heidenhain iTNC 530, TNC 620 oraz najnowszej generacji TNC 640 wraz z wszystkimi dostępnymi na rynku opcjami.Poza tym dysponujemy także dużą ilością materiałów dydaktycznych. Specjalistyczne pomoce naukowe, takie jak, m.in.: suwmiarki, mikrometry, sondy do pomiaru narzędzi czy nowoczesne narzędzia skrawające itd. – są niezbędne, by dobrze zobrazować młodemu pokoleniu pracę operatora.

Czy warto?

To ważne, by poszerzać horyzonty, pokazywać jakie możliwości czekają młodych ludzi po zawodach na kierunkach inżynierskich i przede wszystkim – przygotować do wejścia na rynek pracy. Z młodzieżą zawsze warto pracować.

Zainteresowanie uczestnictwem w akademii jest każdego roku większe więc program został zwiększony o robotykę i jest realizowany we współpracy z kolejnym partnerem – firmą Fanuc. Roboty to synonim współczesnego świata, sztuczna inteligencja już dziś ma wpływ na niektóre procesy dlatego w programie również ten obszar.

Roczny kurs kończy się egzaminem. Uczniowie, którym pójdzie najlepiej, zostają wyróżnieni — nagroda główna to pokrycie kwoty za roczne czesne za naukę w DLO, a za 2 i 3 najlepszy wynik TBI opłaca połowę rocznego czesnego. 

Obrabiarki CNC, roboty przemysłowe to wyrazy mało znane dla większości ludzi a tym bardziej dla uczniów. Wierzymy, że uda nam się tę świadomości powiększyć.