Projekty społeczne

Akademia Młodego Operatora CNC

To projekt stypendialny, który tworzymy wraz z Diecezjalnym Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu.  Naszym założeniem jest, żeby uczniowie liceum biorący udział w zajęciach mogli poznać świat techniczny – przekazujemy im wiedzę z zakresu robotyki, programowania maszyn CNC, metrologii i nowoczesnego zarządzania produkcją i firmą.

Skąd ten pomysł?

Zrobiliśmy rozeznanie w środowisku szkół średnich i zauważyliśmy spory deficyt w zawodzie operatorów CNC. Niestety — w poprzednich latach edukacja techniczna — w porównaniu do szkół ogólnokształcących — była marginalizowana. Pomyśleliśmy, że warto by uczniowie DLO poznali zawód operatora, ponieważ jest przyszłościowy, a świat CNC daje naprawdę szerokie możliwości zawodowe.

 

Na czym uczymy młodych operatorów?

Przede wszystkim posiadamy całkowicie nową salę szkoleniową. Znajduje się w niej 6 stacji roboczych, wyposażonych w sterowanie Heidenhain iTNC 530, TNC 620 oraz najnowszej generacji TNC 640 wraz z wszystkimi dostępnymi na rynku opcjami.Poza tym dysponujemy także dużą ilością materiałów dydaktycznych. Specjalistyczne pomoce naukowe, takie jak, m.in.: suwmiarki, mikrometry, sondy do pomiaru narzędzi czy nowoczesne narzędzia skrawające itd. – są niezbędne, by dobrze zobrazować młodemu pokoleniu pracę operatora.

Czy warto?

To ważne, by poszerzać horyzonty, pokazywać jakie możliwości czekają młodych ludzi po zawodach na kierunkach inżynierskich i przede wszystkim – przygotować do wejścia na rynek pracy. Z młodzieżą zawsze warto pracować. W tym roku szkolnym 2021/2022 ruszamy także z grupą zaawansowaną, więc oznacza to, że uczniowie mają potrzebę uczenia nabywania takich umiejętności. Roczny kurs kończy się egzaminem. Uczniowie, którym pójdzie najlepiej, zostają wyróżnieni — nagroda główna to pokrycie kwoty za roczne czesne za naukę w DLO, a za 2 i 3 najlepszy wynik TBI opłaca połowę rocznego czesnego.