Kalibracja sondy – jak skalibrować sondę

Sonda to urządzenie pomiarowe, które ma zastosowanie w wielu miejscach i procesach produkcyjnych. Mierzy różne parametry, a jednym z przykładów zastosowania sond jest ich wykorzystanie do odczytów w tokarkach i frezarkach CNC. W maszynach CNC sondą mierzy się narzędzie i wykonywany detal.

Sonda pomiarowa CNC

Sonda pomiaru detalu pozwala między innymi przyspieszyć proces zakładania detalu. Pomiar sondy pozwoli zrekompensować jego ułożenie. Natomiast sonda pomiaru narzędzia pozwala przyspieszyć proces pomiaru długości oraz średnicy narzędzia skrawającego. Niektóre sondy pomiarowe pozwalają wykryć uszkodzenia narzędzi, których operator może nie zauważyć. Sondy można wykorzystać również do kontroli  detalu w trakcie trwającego procesu obróbki.

Dlaczego należy kalibrować sondę

Kalibracja sondy pomiarowej jest to niezbędna czynność, aby upewnić się, że jej pomiary są dokładne i wiarygodne. Powinna być przeprowadzana regularnie.

Dobrze skalibrowana sonda pomiarowa CNC przyspiesza proces produkcji i kontroli jakości produkowanych detali, a co za tym idzie – zwiększa się jakość ich wykonania i zmniejsza liczba reklamacji.

Kiedy należy dokonać kalibracji sondy pomiarowej CNC

Jak skalibrować sondę pomiarową?

Kalibracja sondy jest bardzo prosta i zajmuje niewiele czasu. Najłatwiej przeprowadzić ją za pomocą zestawu do kalibracji składającego się z trzpienia kalibracyjnego i kółka wzorcowego.

 1. Kalibracja sondy narzędzia za pomocą trzpienia kalibracyjnego:
  Aby szybko i prawidłowo skalibrować sondę pomiaru narzędzia potrzebujemy trzpień do kalibracji z naniesioną długością, średnicą lub promieniem. Następnym krokiem jest opisanie trzpienia kalibracyjnego w tabeli narzędziowej sterowania, przepisując jego wartości oraz umieszczając go we wrzecionie maszyny.
  Po wykonaniu powyższych czynności pozostaje nam wybranie cyklu kalibracyjnego w sterowaniu i naprowadzenie trzpienia nad sondę pomiaru narzędzia, a następnie uruchomienie cyklu. Maszyna sama wykona cały proces kalibracji.
 2. Kalibracja sondy pomiaru detalu za pomocą kółka wzorcowego ze zintegrowanym magnesem:
  Podczas kalibracji sondy pomiaru detalu, pierwszą czynnością jest opis sondy w tabeli narzędziowej, gdzie podajemy „zgrubnie” jej długość oraz promień lub średnicę kuli na trzpieniu.
 3. Ustawiamy na stole pierścień kalibracyjny i do wrzeciona zakładany wcześniej opisany trzpień kalibracyjny. Następnie kółkiem ręcznym nasuwamy trzpień kalibracyjny dokładnie nad kółko kalibracyjne, tak aby dolna płaszczyzna trzpienia i górna powierzchnia kółka były w tej samej płaszczyźnie i przylegały do siebie. Po osiągnięciu takiego stanu ustawiamy w sterowaniu „bazę” w osi Z, wpisując wartość zero (Z0).
  Ważne!
  Pamiętać należy, że kółko z magnesem wsuwamy pod trzpień, kiedy ten przemieszcza się w kierunku Z+. Nie stosowanie się do tej zasady możemy uszkodzić trzpień kalibracyjny, a nawet wrzeciono.
  W następnym kroku odkładamy trzpień kalibracyjny z wrzeciona i zakładamy sondę pomiaru detalu. Wybieramy ją w sterowaniu, ale nie ruszamy pierścienia kalibracyjnego. Naprowadzamy trzpień sondy nad płaszczyznę pierścienia kalibracyjnego i jesteśmy gotowi do przeprowadzenia procesu kalibracji sondy pomiaru detalu.
  Wybieramy cykl kalibracji długości sondy, maszyna dokona pomiaru, a w następnym kroku przemieszczamy kulkę sondy do środka pierścienia kalibracyjnego. W cyklu kalibracji średnicy wpisujemy średnicę wewnętrzną pierścienia kalibracyjnego i uruchamiamy cykl kalibracji.

 

Kiedy należy dokonać kalibracji sondy pomiarowej CNC

Kalibracja sondy pomiarowej powinna być przeprowadzona w następujących przypadkach:

 1. Instalacja po zakupie sondy pomiarowej CNC.
 2. Po wymianie trzpienia w sondzie pomiaru detalu.
 3. Podczas wymiany grzybka lub bezpiecznika w sondzie pomiaru narzędzia.
 4. Kiedy mamy wątpliwości co do wskazań sondy.
 5. Kiedy mieliśmy kolizję sondy.
 6. Po wykonanym serwisie maszyny CNC.
 7. Okresowo, aby skompensować zużycie obrabiarki CNC.
 8. Każdorazowo po zmianie położenia bezprzewodowej sondy pomiaru narzędzia.

Obrabiarki dostępne od ręki

Sprawdź maszyny z krótkim czasem dostawy