Opcje Heidenhain – 42, 45, 145

Heidenhain jest wielofunkcyjnym sterowaniem maszyn CNC, zorientowanym na programowanie kształtowe bezpośrednio na maszynie. Charakteryzuje się zoptymalizowanym sterowaniem posuwu, krótkim czasem przetwarzania bloku oraz specjalnymi strategiami obróbki. Pozwala uzyskać bardzo wysokie prędkości obróbki oraz maksymalną dokładność konturu zarówno w przypadku obróbki 2D oraz 3D.

Opcje sterowania Heidenhain

TBI Technology specjalizuje się w sterowaniu Heidenhain TNC 620 i 640. Czy wiesz, że Heidenhain to nie tylko kompleksowe sterowanie, ale także liczne opcje, które zdecydowanie ułatwią Twoją pracę z obróbką? Opcje możesz uruchomić w dowolnym momencie od zakupu. Poniżej przedstawiamy ciąg dalszy artykułu o opcjach HH.

Opcja Heidenhain #42

Konwerter DXF: importowanie konturów i pozycji obrabiania z plików DXF. Rysunek można wczytać z pendrive

Opcja 42 Heidenhain pozwala otwierać bezpośrednio na TNC pliki DXF i jest opcją rekomendowaną dla użytkowników nie korzystających z CAD/CAM

Dlaczego programować kontury, skoro rysunek jest już w formacie DXF?

Pliki DXF można otwierać bezpośrednio na TNC, aby pobrać z nich kontury lub pozycje obrabiania. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić czas poświęcony na programowanie i testowanie, ale również daje pewność, że gotowy zarys odpowiada dokładnie specyfikacji projektanta.

Co do zasady pliki DXF zawierają wiele warstw, za pomocą których projektant porządkuje rysunek. Aby mieć jak najmniej zbędnych informacji na ekranie podczas wybierania konturów, za pomocą kliknięcia myszką można ukryć wszystkie nadmierne warstwy zawarte w pliku DXF. Potrzebny jest do tego panel obsługi z touchpadem lub zewnętrzne urządzenie wskazujące. TNC może wybrać serię konturów, nawet jeśli została zapisana na różnych warstwach.

Wstępne obrabianie przedmiotu i automatyczne wykrywanie zarysu

TNC pomaga również przy definiowaniu ustawienia wstępnego obrabianego przedmiotu. TNC posiada funkcję, za pomocą której poprzez kliknięcie w wybrany element można przesunąć punkt odniesienia na rysunku w dowolne miejsce. Następnie gdy tylko wybierze się drugi element, TNC wykrywa pożądany kierunek obróbki i rozpoczyna automatyczne wykrywanie zarysu. W razie potrzeby można również skrócić, wydłużyć lub przerwać elementy zarysu.

Dodatkowo można łatwo wybierać pozycje obrabiania i zapisywać je jako pliki punktowe, szczególnie w celu przeniesienia pozycji wiercenia lub punktów początkowych dla obróbki kieszeni.

opcja Heidenhain 42

Opcja Heidenhain #45

AFC: adaptacyjna regulacja posuwu

Opcja 45 Heidenhain dedykowana jest dla zaawansowanych użytkowników. Wbudowany algorytm uczący się pozwala maszynie CNC balansować parametry obróbki, skracać czas obróbki

Adaptive Feed Control (AFC) automatycznie reguluje prędkość posuwu TNC uwzględniając odpowiednią moc wrzeciona i dalsze dane procesowe. Przy cięciu typu teach-in ,TNC rejestruje maksymalną moc wrzeciona. Następnie przed właściwą obróbką ustala się odpowiednie wartości graniczne w tabeli, pomiędzy którymi TNC może wpływać na posuw w trybie „sterowania”.

Optymalizacja czasu obróbki

Mogą występować mniejsze lub większe wahania wymiarów lub materiału, szczególnie w przypadku części odlewanych. Poprzez odpowiednie sterowanie posuwem kontrola próbuje utrzymać wcześniej „wyuczoną” maksymalną moc wrzeciona przez cały czas obróbki. Dzięki zwiększonemu posuwowi w strefach o mniejszej ilości usuwanego materiału skraca się całkowity czas obróbki.

Narzędzie do monitorowania

Funkcja adaptacyjnej regulacji posuwu stale porównuje moc wrzeciona z posuwem. W miarę jak narzędzie staje się tępe, moc wrzeciona wzrasta. W rezultacie TNC redukuje posuw. Gdy tylko posuw spadnie poniżej zdefiniowanego minimum, TNC zareaguje zatrzymaniem NC, wyda ostrzeżenie lub automatycznie wykona wymianę narzędzia za pomocą narzędzia zastępczego. Pomaga to zapobiec dalszym uszkodzeniom po pęknięciu lub zużyciu narzędzia.

Ochrona mechaniki maszyny

Zmniejszenie prędkości posuwu w przypadku przekroczenia zaprogramowanej maksymalnej dopuszczalnej mocy wrzeciona również zmniejsza obciążenie i zużycie maszyny. Wrzeciono główne jest skutecznie zabezpieczone przed przeciążeniem.

opcja 45

Opcja Heidenhain #145

ACC: aktywne niwelowanie wibracji

Nadzór nad wibracjami wrzeciona

Opcja 145 Heidenhain aktywuje nadzór nad wibracjami wrzeciona jednocześnie dostosowując je do warunków obróbki. Przy obróbce zgrubnej (frezowanie z wysoką wydajnością) pojawiają się znaczne siły składowe frezowania. W zależności od obrotów narzędzia, jak i od pojawiających się na maszynie rezonansów i wolumenu skrawania (wydajność skrawania przy frezowaniu) może dochodzić do drgań, co jest znacznym obciążeniem dla maszyny. Na powierzchni obrabianego przedmiotu drgania prowadzą to powstawania karbów i zagłębień. Prowadzi to także do większego zużywa się narzędzi oraz nieregularnie, w ekstremalnych przypadkach może dojść do pęknięcia narzędzia.

Zwiększenie wydajności skrawania

Dla zredukowania skłonności maszyny do drgań warto wybrać opcję ACC (Active Chatter Control). Jej zastosowanie jest szczególnie korzystne podczas obróbki zgrubnej. Pozwala także zwiększyć wydajność skrawania nawet o 25% a nawet więcej (zależności od maszyny). Poprzez opcję ACC możesz zmniejszyć obciążenie maszyny, jednocześnie zwiększając żywotność narzędzi.

opcja 145 heidenhain
Skontaktuj się z naszym Centrum Serwisowym w celu dobrania najlepszego rozwiązania, aby Twoja obróbka stała się jeszcze szybsza i przyjemniejsza!

Obrabiarki dostępne od ręki

Sprawdź maszyny z krótkim czasem dostawy