Zdalny monitoring maszyn

System typu MES pozwala na zdalne monitorowanie pracy obrabiarek. Współpracuje z najpopularniejszymi sterowaniami CNC na rynku: Fanuc, Heidenhain, Siemens oraz Mitsubishi. Dostarcza automatycznie rzetelną wiedzę o działaniu każdej maszyny i operatora w firmie.

Zdalny dostęp do maszyny pozwala na:

 • weryfikację w czasie rzeczywistym stanu produkcji / programu obrabiarki,
 • łatwą analizę danych i optymalizację pracy produkcji,
 • całodobowy wgląd online do informacji o maszynie, również do danych archiwalnych,
 • dostęp do czytelnego opisu ewentualnych błędów, co zmniejsza czas przestoju maszyny,
 • konfigurację alarmów SMS-owych i mailowych, które zmniejszą awaryjność urządzeń.

 

Scout

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy lub mailowo: kontakt@tbitech.pl, aby otrzymać 30-dniową, darmową wersję testową.

Jak działa system Scout?

W przypadku maszyn CNC lub PLC, Scout pobiera dane przez sieć LAN, bez ingerencji elektrycznej. Z maszyn konwencjonalnych sygnały pobierane są za pomocą modułu I/O.

Scout schemat

Najważniejsze funkcje:

 • Monitoring maszyn w czasie rzeczywistym – udostępnia rzeczywiste dane z maszyn: praca czy bezczynność, aktualnie wykonywany program, aktualnie prędkości, wartość override, dowolne dane z PLC itp.
 • Statystyki pracy – daje wgląd do wydajności maszyn i tego, jak się ona rozkładała w czasie. Dane mogą zostać zsumowane po dowolnym parametrze procesowym (np. po stanie maszyn, programie itp).
 • Linia czasu – umożliwia wygodne i szybkie sprawdzenie jak działały maszyny na przestrzeni wybranego przedziału czasu.
 • Dane historyczne – zapisuje wszystkie dane odebrane z maszyn i daje do nich dostęp w wygodnym widoku tabelarycznym.
 • Raporty – dzięki raportom (tygodniowym lub z wybranego okresu) od razu widać najważniejsze statystyki czasów pracy, bezczynności i offline wszystkich maszyn w jednym miejscu.
 • Podgląd pulpitu – umożliwia podgląd okna pulpitu podłączonych maszyn i informuje m.in. o okresie bezczynności maszyny oraz o ewentualnych błędach – ALARM.
 • Lista błędów / alertów – udostępnia czytelny opis ewentualnych błędów, co zmniejsza czas przestoju maszyny. Pozwala wiele usterek naprawić we własnym zakresie, bez konieczności wzywania serwisu.
 • Harmonogramowanie – określanie założonych czasów przestojów (np. z uwagi na święta lub konserwację), przypisywanie pracowników do zmian pracy czy zleceń do wykonania.
 • Powiadomienia – możliwość zdefiniowania powiadomień (email) w momencie wystąpienia dowolnie określonego warunku podczas odbioru danych z maszyn.
Zdalny monitoring maszyn

Wdrożenie systemu

System Scout może być używany jako aplikacja w chmurze (Software-as-a-Service) lub na serwerze klienta.

SaaS (dostęp w chmurze)
 • Brak konieczności utrzymywania i administrowania zasobami IT
 • Płatność okresowa
 • Brak lub bardzo niskie koszty wdrożenia
 • Dostęp do systemu możliwy z dowolnego miejsca za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS (SSL)
 • Aplikacja zawsze w najnowszej wersji.
On-premises (na serwerze klienta):
 • Dane znajdują się całkowicie posiadaniu klienta.
 • Płatność jednorazowa.
 • Dział IT klienta w pełni kontroluje aktualizacje aplikacji i dostęp do serwera.
 • Bezpłatny okres testowy w chmurze.


Scout, a rodzaj sterowania na maszynie CNC

Dane z maszyn odbierane są przez zestaw narzędzi Scout: Scout Configuration Tools (SCT). SCT instalowane jest na wskazanym przez klienta serwerze/PC znajdującym się w sieci LAN klienta. SCT odbiera dane z maszyn i przesyła je dalej do serwera Scout, znajdującego się albo w chmurze, albo na serwerze klienta.

Oprogramowanie Scout jest kompatybilne z wieloma sterowaniami, m. in. tymi,na których pracują maszyny TBI. Warto jednak pamiętać, że aby w pełni móc korzystać z możliwości programu, trzeba mieć uruchomione odpowiednie opcje w streowaniu:

Heidenhain

 • Wymagane podłączenie maszyny do sieci LAN.
 • TNC530 i starsze: wymagane włączenie opcji TNCOpt lub External Access na maszynie.
 • TNC620/640: dodatkowo wymagane włączenie opcji 18 – klient musi zwrócić się do producenta maszyny lub do Heidenhain.

Dostępne dane:

 • stan maszyny: Execution mode (AUTOMATIC, MDI, MANUAL…), Program Status (STARTED, STOPPED…)
 • nazwa (ścieżka) wykonywanego programu
 • alarmy (teksty, numery)
 • prędkości F, S + override
 • numer narzędzia
 • w razie potrzeby można próbować odczytywać inne parametry maszyny

Siemens (840D SL, 828D)

 • Wymagane podłączenie maszyny do sieci LAN.
 • Wymagana aktywacja opcji OPC UA: Access MyMachine / OPC UA (6FC5800-0AP67-0YB0) na liście:

 • Menu Select – Uruchomienie – Licencje – Przegląd
 • Klient kupuje opcję w Siemens, koszt: ok. 450 eur.
 • Opcja jest niedostępna dla 840D.

 

Dostępne dane: pełen zestaw danych z NC i/lub PLC wystawiane przez OPC UA, np.:

 • informacje o maszynie (ID)
 • tryb pracy
 • stan programu
 • nazwa, ścieżka do programu
 • aktualne narzędzie
 • alarm
 • prędkości F
 • możliwość odczytania praktycznie dowolnych parametrów z NC

Fanuc

 • Wymagane podłączenie maszyny do sieci LAN.
 • Wymagane jest ustawienie parametru: System – Embed – Focas2 –Port Number TCP na wartość 8193.

Dostępne dane (dla jednego lub więcej wrzecion):

 • numer ID maszyny
 • stan maszyny: Run, Aut, T/M Mode, Motion, MTSB…
 • liczba wyprodukowanych części (part count na podstawie M30)
 • alarmy (teksty, numery)
 • nazwa, numer wykonywanego programu
 • numer narzędzia
 • prędkości F, S + override
 • dodatkowe parametry w razie potrzeby: np. auto operation time (par. 6751), cutting time (par. 6753), one auto operation time (par. 6767) i inne

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy lub mailowo: kontakt@tbitech.pl, aby otrzymać 30-dniową, darmową wersję testową.