Zapytanie ofertowe UE

Masz pytania?

Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 a udzielimy Ci wyczerpującej porady telefonicznej. Poza godzinami pracy naszych doradców proponujemy wysłać nam maila lub kontakt przez formularz kontaktowy.

 32 777 43 60

  biuro@tbitech.pl

Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, firma TBI Technology Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielnie zamówienia na zakup i instalację kompleksowego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z usługą doradczą w zakresie zastosowania systemu do zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Harmonogram przetargu:

TBI Technology Sp. z o.o. realizuje projekt pn. “Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach działania 3.3 “Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który spowoduje zasadniczą zmianę procesu produkcji i świadczenia usług. Realizacja projektu umożliwi zoptymalizowanie obecnych procesów biznesowych (opierających się o model B2E) oraz wprowadzenie całkiem nowego procesu biznesowego (opartego o model B2B).

Całkowita wartość projektu: 534 435,00 PLN

Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 196 775,00 PLN

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowych laptopów

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, firma TBI Technology Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielnie zamówienia na zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowych laptopów.

Zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowych laptopów – 01.12.2017

Aktualizacja 14.12.2017: Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowych laptopów, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w ramach projektu pn. “Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych”.

Informacja o wyniku postępowania na zakup fabrycznie nowych laptopów – 14.12.2017

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowych laptopów

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, firma TBI Technology Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielnie zamówienia na zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowych laptopów.

Zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowych laptopów – 24.11.2017

Aktualizacja 27.11.2017 r.: Postępowanie zostało anulowane z przyczyn formalnych.

W związku z opublikowanym zapytaniem ofertowym o treści:

“W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, firma TBI Technology Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielnie zamówienia na zakup i instalację kompleksowego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z usługą doradczą w zakresie zastosowania systemu do zarządzania przedsiębiorstwem”.

Informujemy o wprowadzeniu korekt do zapytania w następującym zakresie.

W związku z omyłką pisarską poprawione zostały następujące punkty:

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  • System musi być dostarczony w co najmniej następujących wersjach językowych: polska, angielska.
  • Szkolenie personelu obsługującego system (Zamawiający przewiduje 75 dni szkoleniowych);

W związku z koniecznością zmiany zapytania wydłużony został termin przyjmowania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 21.11.2017 o godzinie 12.00 oraz termin realizacji umowy

VI TERMIN REALIZACJI UMOWY:

Od dnia zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu do dnia 10.06.2018.

Korekta z dn. 09.11.2017 – Zapytanie ofertowe System zarządzania przedsiębiorstwem

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, firma TBI Technology Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielnie zamówienia na zakup i instalację kompleksowego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z usługą doradczą w zakresie zastosowania systemu do zarządzania przedsiębiorstwem.

Zapytanie ofertowe System zarządzania przedsiębiorstwem 06.11.2017

Aktualizacja 24.11.2017 Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i instalacje kompleksowego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z usługą doradczą, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w ramach projektu pn. “ Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych”.

Informacja o wyniku postępowania na zakup i instalacje kompleksowego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z usługą doradczą 24.11.2017

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowych laptopów

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, firma TBI Technology Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielnie zamówienia na zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowych laptopów.

Zapytanie ofertowe zakup laptopów 06.11.2017

Aktualizacja: 20.11.2017r.: Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku wpływu ofert.

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą i instalacją fabrycznie nowych serwerów oraz licencji SQL Server

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, firma TBI Technology Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielnie zamówienia na zakup wraz z dostawą i instalacją fabrycznie nowych serwerów oraz licencji SQL Server.

Zapytanie ofertowe serwery i SQL – 06.11.2017

Aktualizacja: 20.11.2017r.: Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą i instalacją fabrycznie nowych serwerów oraz licencji SQL Server, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w ramach projektu pn. “Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych”.

Informacja o wyniku postępowania na zakup wraz z dostawą i instalacją fabrycznie nowych serwerów oraz licencji SQL Server

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowych laptopów

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, firma TBI Technology Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielnie zamówienia na zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowych laptopów.

Zapytanie ofertowe zakup laptopów 06.11.2017

Aktualizacja: 20.11.2017r.: Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku wpływu ofert.

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą i instalacją fabrycznie nowych serwerów oraz licencji SQL Server

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, firma TBI Technology Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielnie zamówienia na zakup wraz z dostawą i instalacją fabrycznie nowych serwerów oraz licencji SQL Server.

Zapytanie ofertowe serwery i SQL – 06.11.2017

Aktualizacja: 20.11.2017r.: Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą i instalacją fabrycznie nowych serwerów oraz licencji SQL Server, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w ramach projektu pn. “Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych”.

Informacja o wyniku postępowania na zakup wraz z dostawą i instalacją fabrycznie nowych serwerów oraz licencji SQL Server

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, firma TBI Technology Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielnie zamówienia na zakup i instalację kompleksowego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z usługą doradczą w zakresie zastosowania systemu do zarządzania przedsiębiorstwem.

Zapytanie ofertowe System zarządzania przedsiębiorstwem – 06.11.2017

Aktualizacja 24.11.2017 Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i instalacje kompleksowego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z usługą doradczą, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w ramach projektu pn. “ Wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań TIK w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych”.

Informacja o wyniku postępowania na zakup i instalacje kompleksowego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z usługą doradczą 24.11.2017