Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku

Szansa na rozwój dzięki dofinansowaniu!

Województwo śląskie staje się areną dynamicznych zmian technologicznych w sektorze MŚP. Od 14 marca do 23 kwietnia 2024 roku firmy w tym regionie Polski mają możliwość aplikowania o  wsparcie finansowe na realizację innowacyjnych projektów cyfrowych. To inicjatywa, która może zmienić oblicze lokalnej gospodarki, poprawić konkurencyjność przedsiębiorstw i wejść im na ścieżkę nowoczesnego rozwoju.

Program dofinansowania skupia się na promowaniu innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach z sektora MŚP na terenie województwa śląskiego. Celem jest wspieranie procesu cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych, co ma bezpośredni wpływ na wzrost efektywności i konkurencyjności firm.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Grupa docelowa programu obejmuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, z naciskiem na te z sektora produkcyjnego. Jest to ważne w kontekście rozwoju przemysłu, który może zyskać wiele dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym. Warto wspomnieć, iż działalność gospodarcza przez te podmiotu musi być prowadzona przez co najmniej 3 lata.

Jakie są zasady aplikowania?

  • Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania: projekty mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości od 500 000 do 6 mln zł. Poziom dotacji wynosi 50% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 40% dla średnich przedsiębiorstw.
  • Obsługiwane rodzaje inwestycji: w ramach programu można finansować zarówno środki trwałe (takie jak sprzęt ICT czy inteligentne linie produkcyjne), jak i wartości niematerialne i prawne (m.in. oprogramowanie, aplikacje itp.).
  • Metoda wypłaty dotacji: fundusze projektowe przyjmują najczęściej metody płatności zaliczkowej i zwrotu, co zapewnia elastyczność w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa i realizacji projektu.

Jaki jest cel programu?

  • wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi, analizy danych pozwalających na racjonalizację procesu podejmowania decyzji biznesowych, zwiększenie wydajności pracy w przedsiębiorstwie w wyniku cyfryzacji tych procesów,
  • zastosowanie w projekcie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym, dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integracji istniejących systemów dziedzinowych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług ,
  • wykorzystanie technologii Big Data do zarządzania przedsiębiorstwem (identyfikowanie nieefektywności i wąskich gardeł produkcyjnych, optymalizacja produkcji i maksymalizacja jej jakości, oszczędność energii i poprawa serwisu oraz diagnostyka urządzeń),
  • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych mających na celu m.in. zmniejszenie przestojów w produkcji, wzrost jakości wytwarzanego produktu, reagowania na potrzeby rynku poprzez automatyczne sterowanie procesami produkcyjnymi,
  • zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, m.in. Identyfikację i analizę danych przemysłowych z wykorzystaniem AI np. Zapasowy ośrodek przetwarzania danych w modelu disaster recovery.

Choć program zapewnia znaczne wsparcie finansowe, przedsiębiorcy mogą napotkać pewne wyzwania na etapie składania wniosku i realizacji projektu. Konieczne jest między innymi: zapewnienie odpowiedniej wiedzy technicznej oraz zarządzanie procesem zmian w organizacji.

Jednakże, perspektywy są obiecujące. Dla przedsiębiorstw, uczestnictwo w programie może oznaczać nie tylko poprawę efektywności i konkurencyjności, ale także zdobycie nowych kompetencji oraz dostęp do nowych rynków.

Podsumowując, innowacje cyfrowe stają się kluczowym czynnikiem sukcesu współczesnych przedsiębiorstw. Śląski program dofinansowania w zakresie innowacji technologicznych MŚP jest zatem krokiem we właściwym kierunku, aby wesprzeć firmy w dostosowaniu się do zmieniającego się otoczenia biznesowego. To także szansa dla regionu na zbudowanie silnej, nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach cyfrowych.

Obrabiarki dostępne od ręki

Sprawdź maszyny z krótkim czasem dostawy