Leasing maszyn

Wg raportu Związku Polskiego Leasingu w 2021 roku finansowanie leasingiem maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali wzrosło aż o 35,5 % co było największym wzrostem wśród wszystkich leasingowanych sektorów.

Leasing jest obok kredytu bankowego najpopularniejszą formą finansowania działalności firmy. W stosunku do kredytu bankowego pozyskanie tego źródła jest dużo prostsze i można wybrać różne jego formy, a przede wszystkim nie angażuje środków własnych przedsiębiorstwa. W przypadku leasingowania maszyn CNC ważne jest czy dostawca jest autoryzowany przez firmę leasingową. To znacznie przyspiesza proces ze względu na wypracowane już warunki współpracy oraz większą elastyczność w niestandardowych oczekiwaniach czy też finansowanie firmy o krótkim okresie działalności.

Jaki rodzaj leasingu wybrać?

Korzystniejszy podatkowo jest leasing operacyjny, w koszty uzyskania przychodu wlicza się opłatę wstępną, pełną ratę leasingową i nakłady poniesione na leasingowany przedmiot. Warunkiem jest zawarcie umowy, na co najmniej 40 % okresu amortyzacji dla danego środka trwałego oraz ograniczenie w ustaleniu wartości wykupu końcowego. Podatek VAT jest doliczany do każdej raty leasingowej.

W przypadku leasingu finansowego przedsiębiorca staje się właścicielem maszyny CNC i dokonuje miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, w koszty zalicza tylko odsetki i wszystkie poniesione nakłady. Nie ma ograniczeń w czasie trwania umowy oraz wartości końcowej, natomiast podatek VAT płaci się od pełnej wartości maszyny wraz z pierwszą ratą.

Tak, więc jeżeli bierzesz pod uwagę koszty podatkowe leasing operacyjny będzie korzystniejszy, natomiast finansowy daje większą elastyczność, możliwość sprzedania leasingowanej maszyny w każdym czasie po wcześniejszym spłaceniu umowy.

Jak porównać oferty leasingowe?

Porównując różne oferty leasingowe, najlepiej zestawić ze sobą sumę opłat, czyli wartość wszystkich składników wynikających z umowy leasingowej. Koszt całkowity leasingu powinien zawierać wszystkie wydatki, jakie poniesie klient łącznie z wysokością wykupu końcowego. Pamiętaj o uwzględnieniu kosztu ubezpieczenia obowiązkowego w tej formie finansowania. Warto zwrócić uwagę na opłaty dodatkowe gdyż one będą dodatkowym kosztem w trakcie trwania umowy np. koszt monitu, koszt przedwcześnie zakończonej umowy lub cesji, zmiana warunków umowy.

Na co zwrócić uwagę i nie wpaść w pułapkę?

Stopa oprocentowania leasingu wynika z sumy dwóch wskaźników:  stawki WIBOR i marży leasingodawcy. W obiegu funkcjonują najczęściej WIBOR 3 miesięczny oraz WIBOR 1 miesięczny. Ich wysokość jest skorelowana z wysokością stóp procentowych ogłaszanych przez NBP.  W tym miejscu najczęściej występują przekłamania i w wersji prezentacyjnej oferty uwzględnia się np. nieaktualny wskaźnik, co pozornie obniża koszty finansowania, a  faktyczna rata będzie wynikała z aktualnych wskaźników. Patrz więc na marżę!

 

Czas trwania leasingu

Standardowy okres finansowania zakupu maszyny CNC to 3 do 5 lat, jednak istnieje możliwość wydłużenia finansowania nawet do 7 lat

Skrócenie umowy leasingu operacyjnego jest bardziej skomplikowane. Jeżeli następuje przed upływem 40% normatywnego czasu amortyzacji, przepisy obligują firmę leasingową do sprzedaży przedmiotu leasingu, po wartości rynkowej potwierdzonej wyceną rzeczoznawcy lub po wartości pozostałej do spłaty, w zależności, która z nich jest wyższa.

Ubezpieczenie leasingu

W przypadku nabycia maszyny CNC w formie leasingu poniesiesz koszt jej ubezpieczenia. Warto w tym wypadku dokładnie sprawdzić warunki ubezpieczenia. Ważne tu jest zawarcie w ubezpieczeniu wariantu od błędów operatora. Kolizja w pracy na maszynie jest praktycznie nieunikniona, a koszt przywrócenia urządzenia do stanu pierwotnego wysoki.

Czy rata leasingu się zmieni?

Najczęściej leasing jest oprocentowany zmienną stopą procentową, więc każda zmiana wskaźnika wibor będzie wpływać na wysokość raty. Należy zwrócić uwagę na zapisy umowy, czy każda zmiana wskaźnika przeliczy nam automatycznie ratę.

Czy czas szalejących stóp procentowych powinien wstrzymywać decyzje o finansowaniu leasingiem?

Jeśli obecnie w Polsce szacuje się inflację na ok 14 % a stopa procentowa Wibor dochodzi do 7% oznacza to, że leasingobiorcy w dalszym ciągu są dotowani przez system bankowy kosztem posiadaczy np. lokat.

Dane na dzień 12 lipca 2022:

 • Wibor 3 m– 6,99 %
 • Wibor 1 m – 6,68 %
 • Inflacja – 13,90 %

Decyzja o zakupie i finansowaniu zakupu w czasach niepewności biznesu i szalejącej inflacji jest trudna, ale uwzględniając utratę wartości pieniądza i perspektywę dalszego wzrostu cen inwestowanie się opłaca, zwłaszcza, że pozycja negocjacyjna klienta jest o wiele lepsza i może liczyć na lepsze rabaty.

Najniższy koszt odsetek przyniesie następujący model finansowania krótki okres + wysoka wpłata + niski wykup.

Dobrym rozwiązaniem może być leasing w walucie Euro. Ponieważ stopy procentowe dla euro wynoszą -0,506% (Euribor 1M), a stopa procentowa w złotówkach 6,50% (Wibor 1M, stan na dzień 29.07.2022), leasing ten jest wyraźnie niżej oprocentowany, a przez to tańszy. Przy aktualnych poziomach stóp procentowych w Polsce i strefie euro, w skali 5 lat różnice sięgają nawet 15% wartości przedmiotu leasingu. Patrząc na sumę kosztów, leasing w euro jest nawet 3 razy tańszy, niż leasing w złotówkach. Kolejne podwyżki stóp procentowych w Polsce jeszcze zwiększają tą różnicę.

Jakie jest ryzyko leasingowania przedmiotu w walucie Euro?

1.Ryzyko walutowe, a zatem ryzyko wystąpienia różnicy kursowej,

2.Ryzyko podniesienia stóp procentowych w przypadku Euriboru (stopa procentowa kredytów na rynku europejskim) – https://www.euribor-rates.eu/en/

Czy nowa firma dostanie leasing?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno pozyskanie finansowania za pośrednictwem dostawcy maszyny CNC może ułatwić ten proces. Znaczenie będzie miała wysokości deklarowanej opłaty wstępnej (minimum 20 %), majątek firmy i właściciela, możliwość poręczenia majątkiem prywatnym przez leasingobiorcę lub reprezentanta, perspektywy firmy (doświadczenie zarządzających, zawarte kontrakty, wysokość obrotów.

Co w przypadku trudności w spłacie rat leasingowych, czy można obniżyć koszty leasingu?

Możliwe są następujące rozwiązania:
1) wydłużenie okresu leasingu by spadła rata,
2) zastosowanie wyższej kwoty wykupu przedmiotu po leasingu niż dotychczas,
3) niektóre firmy leasingowe mają możliwość elastycznej zmiany raty lub zawieszenia płatności,
4) cesja umowy leasingu.

Aplikowanie o leasing

Pamiętaj, że oferta nie jest potwierdzeniem, że pozyskasz finansowanie. Należy złożyć odpowiedni wniosek a cały proces w związku z wyjściową wartością urządzenia może potrwać dłużej, przy maszynie używanej może wymagać dodatkowej wyceny rzeczoznawcy, uwzględnij to w planowanej inwestycji, że proces załatwienia finansowania potrwa minimum 14 dni. Jeżeli firma widnieje, jako dłużnik w KRD nie dostanie finansowania, w przypadku perturbacji ze zobowiązaniami warto sprawdzić wcześniej czy nie widniejesz w spisie

Jak w TBI pomagamy zorganizować leasing na maszynę naszym klientom? 

Współpracujemy z kilkoma zaufanymi i sprawdzonymi leasingodawcami, więc jesteśmy w stanie zminimalizować czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu finansowania. Pomagamy wybrać naszym klientom najbardziej korzystny leasing spośród wszystkich ofert. Mamy doświadczenie w ich porównywaniu, dlatego jesteśmy w stanie doradzić, wiemy na co zwrócić szczególną uwagę. 

Mamy „przewagę” jako autoryzowany dostawca dla firm leasingowych, ze względu na to, że nie musimy każdorazowo uzgadniać warunków umowy i  płatności. Posiadamy również rozwiązanie w zakresie finansowania dla młodych firm i z trudnościami w pozyskaniu finansowania. 

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  Nasz zespół odpowiada szybko na wszystkie pytania. Sprawdź!


  Obrabiarki dostępne od ręki

  Sprawdź maszyny z krótkim czasem dostawy