Leasing maszyn CNC – poradnik

W celu utrzymania konkurencyjności na rynku oraz podwyższenia jakości swoich usług  coraz więcej firmy decyduje się na zakup nowej obrabiarki CNC. Często zdarza się jednak tak, iż nie wszyscy klienci chcą zaangażować większą sumę środków pieniężnych. W tym przypadku decydują się na skorzystanie z dostępnych form finansowania, w szczególności leasingu. Wówczas angażują środki tylko na wkład własny, resztę finansuje firma leasingowa.

Dlaczego warto zdecydować się na sfinansowanie maszyny do obróbki metali?

Po pierwsze leasing daje możliwość szybkiego i łatwego pozyskania niezbędnego sprzętu bez ponoszenia dużych kosztów z góry. W przypadku zakupu obrabiarek CNC konieczne jest posiadanie odpowiednich środków finansowych, które często nie są dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki leasingowi możesz uniknąć tej trudności i łatwo zainwestować w niezbędne narzędzia. Po drugie, koszty leasingu są  stosunkowo niskie a procedura jego uzyskania nie jest skomplikowana. Po trzecie, nie możemy zapomnieć o zachętach podatkowych. Minimalny czas trwania umowy to 3 lata, podczas których wszystkie raty i koszty początkowe są podstawą do zmniejszenia zobowiązania podatkowego.

Formy finansowania dostosowane do Twoich potrzeb

Na wstępnie należy zaznaczyć, iż Leasingobiorcą może być spółka prawa handlowego, spółka cywilna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Kluczową kwestią jest długość istnienia firmy na rynku. Warunki finansowania maszyn dla młodych firm różnią się w zależności od tego na jaką instytucję finansową się zdecydują.

W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą do 3 miesięcy najlepszym wyborem będzie  PKO Leasing, ponieważ przewidują finansowanie dla krótkiego stażu firmy, przy czym wymagają wpłaty 20 % i tylko maszyny nowe. W przypadku mLeasing i ING Lease wymagane jest prowadzenie działalności gospodarczej min. 12 miesięcy.

W ramach leasingu można wyróżnić finansowy oraz operacyjny, w zależności od potrzeb klienta. Najczęściej jest to jednak leasing operacyjny. Dzięki temu modelowi finansowania firma może zainwestować w nowoczesne narzędzia produkcyjne bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów na początku inwestycji. Przy tej formie umowy przedmiot leasingu wchodzi w skład majątku leasingodawcy (np. firmy leasingowej). Natomiast kosztem uzyskania przychodów z tytułu używania przedmiotu umowy jest miesięczna rata leasingowa. W przypadku leasingu finansowego podatek VAT należy uiścić w całości z góry przy pierwszej racie tuż po odbiorze maszyny. Ponadto stajesz się właścicielem przedmiotu leasingu automatycznie po wpłacie ostatniej raty.

Najczęściej okres leasingowania, na jaki decydują się klienci, wynosi od 3 do 5 lat. W indywidualnych przypadkach okres finansowania można przedłużyć nawet do 7 lat. Klient może także zdecydować się na finansowanie w walucie zarówno w PLN jak i w EURO, jednakże tutaj kluczowe jest ustalenie, czy osiąga jakiekolwiek przychody w walucie EUR. Procesując o uzyskanie finansowania możesz zdecydować, jaką chcesz mieć minimalną opłatę wstępną. Zazwyczaj klienci decydują się na 10% bądź 15 %, co wiąże się z ich niewielkim zaangażowaniem finansowym. Po zakończeniu umowy leasingu masz prawo wykupić przedmiot za ustaloną wcześniej wartość rezydualną. Z reguły jest to kwota dużo niższa od wartości rynkowej leasingowanej maszyny. Wartość wykupu jest zazwyczaj symboliczna, np. 1% początkowej wartości przedmiotu.

 

Dlaczego z TBI?

Jeżeli decydujesz się na zakup obrabiarki TBI, pomagamy Ci w zakresie uzyskania finansowania maszyny. Współpracujemy z trzema dostawcami, jakimi są: mLeasing, ING Lease oraz PKO Leasing. Dokonujemy porównania ofert i przedstawienia klientowi najkorzystniejszej z nich, uwzględniając jego możliwości finansowe. Staramy się szybko działać i uzyskać informację o decyzji dla klienta. Co więcej, podejmujemy wszelkich starań także w przypadku trudnych i skomplikowanych transakcjach. Zapewniamy możliwość negocjacji indywidualnych warunków umowy, aby jej parametry jak najlepiej odpowiadały potrzebom Twojej działalności i sytuacji finansowej firmy.

Przy współpracy z TBI w zakresie uzyskania finansowania możesz także otrzymać zabezpieczenie w postaci gwarancji odkupienia maszyny. Co to oznacza? Dostawca przedmiotu leasingu zobowiązuje się do odkupić leasingowy środek trwały w przypadku kiedy leasingobiorca nie ma możliwości kontynuowania umowy. Wówczas zawierane jest trójstronne porozumienie (finansujący/korzystający/dostawca). Gwarancja odkupu musi jednak charakteryzować się wystarczającą wiarygodnością. Jeżeli dostawca, który go wystawia, jest w dobrej kondycji finansowej, działa na rynku od co najmniej kilku lat i jest dobrze znany w swojej branży, posiada odpowiednią autoryzację, serwis itp., firma leasingowa weźmie to pod uwagę.

Reasumując, leasing maszyn do obróbki metali pozwala łatwo i szybko uzupełnić park maszynowy w firmie.  Leasing nie wymaga od przedsiębiorców zaangażowania środków własnych, dając możliwość rozwoju działalności.

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

    Nasz zespół odpowiada szybko na wszystkie pytania. Sprawdź!


    Obrabiarki dostępne od ręki

    Sprawdź maszyny z krótkim czasem dostawy