Co daje zastosowanie enkoderów w obrabiarkach TBI Technology?

Enkoder CNC to rodzaj czujnika kontroli ruchu, który dostarcza informacje o położeniu do układu sterowania.

Enkoder przekształca ruch obrotowy lub liniowy części maszyny w sygnał elektryczny, który to następnie zostaje odczytany w układzie sterowania, na przykład za pomocą licznika lub sterownika PLC maszyny. Dzięki zastosowaniu enkodera można dokładnie określić pozycję elementów maszyn, kąt i liczbę obrotów wału silnika, prędkość obrotową lub kierunek.

Enkodery CNC są wykorzystywane w wielu różnych maszynach, takich jak obrabiarki, frezarki, tokarki, szlifierki, spawarki, roboty przemysłowe i wiele innych. Enkodery CNC to ważne elementy maszyn CNC, które zapewniają wysoką dokładność obróbki, powtarzalność i wydajność. Pozwalają na uzyskanie bardzo dokładnej obróbki, ponieważ precyzyjnie śledzą ruch. Enkodery CNC zapewniają powtarzalność wyników obróbki, ponieważ pozwalają na utrzymanie stałej pozycji w czasie.

Jakie enkodery stosujemy w obrabiarkach TBI Technology?

Istnieją dwa główne rodzaje enkoderów CNC: inkrementalne i absolutne.

  • Enkoder inkrementalny generuje sygnał elektryczny na każdym obrocie wału enkodera. Sygnał ten jest proporcjonalny do przemieszczenia wału enkodera. Enkodery inkrementalne są wykorzystywane do pomiaru prędkości i położenia wałów maszyn CNC.
  • Enkoder absolutny generuje sygnał elektryczny odpowiadający dokładnej pozycji wału enkodera. Dzięki temu enkodery absolutne umożliwiają śledzenie położenia wału enkodera bez względu na jego poprzednią pozycję. Enkodery absolutne są wykorzystywane w maszynach CNC, które wymagają wysokiej dokładności, takich jak obrabiarki, frezarki i tokarki.

Maszyny CNC z serii SDV-H, VC, MVC standardowo wyposażone są w enkodery obrotowe, optyczne, absolutne firmy Heidenhain.

Oto najważniejsze korzyści z zastosowania enkoderów absolutnych Heidenhain:

  • Wysoka dokładność i powtarzalność pozycjonowania
  • Możliwość pracy obrabiarki bez konieczności przemieszczania na punkty referencyjne
  • Eliminowanie problemu zanieczyszczeń elementów pomiarowych
  • Możliwość pracy obrabiarki po zaniku zasilania
  • Eliminowanie konieczności bazowania obrabiarki po zaniku lub wyłączeniu zasilania
Rodzaje odczytów enkoderów:
  • Enkodery optyczne- wykorzystują światło do odczytu kodów z tarczy kodowej.
  • Enkodery magnetyczne- wykorzystują pole magnetyczne do odczytu kodów z tarczy kodowej.
  • Enkodery indukcyjne- wykorzystują indukcję elektromagnetyczną do odczytu kodów z tarczy kodowej.

Jak działa enkoder w obrabiarkach TBI Technology?

Obrabiarki TBI Technology z serii SDV-H, VC, MVC standardowo wyposażona w enkodery obrotowe, optyczne, firmy Heidenhain, działa na zasadzie zmiany rezystancji lub indukcji elektrycznej w wyniku ruchu obrotowego tarczy kodowej. Tarcza kodowa jest podzielona na równe segmenty, a każdy segment odpowiada określonej pozycji wału enkodera. Głowica enkodera odczytuje kod z tarczy kodowej i przetwarza go na sygnał elektryczny, który następnie zostaje odczytany przez układ sterowania.

Układ sterowania wykorzystuje sygnał z enkodera do śledzenia położenia wału enkodera i sterowania ruchem. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie bardzo dokładnych wyników obróbki.

Z kolei enkodery obrotowe, optyczne, firmy Heidenhain charakteryzują się wysoką dokładnością, powtarzalnością i niezawodnością. Dzięki temu są idealnym rozwiązaniem dla obrabiarek, które wymagają wysokiej dokładności obróbki.

Jak widzimy Enkodery Heidenhain to doskonałe rozwiązanie dla obrabiarek TBI Technology z serii SDV-H, VC, MVC, które wymagają wysokiej dokładności obróbki. Dzięki zastosowaniu enkoderów Heidenhain nasze obrabiarki zapewniają wysoką dokładność, powtarzalność, wydajność i niezawodność. Są to cechy, które są niezbędne w produkcji przemysłowej, gdzie wymagane jest wykonywanie precyzyjnych części.

Obrabiarki dostępne od ręki

Sprawdź maszyny z krótkim czasem dostawy