Jak poprawnie konserwować tokarki CNC?

Nowoczesny przemysł opiera się na zautomatyzowanych systemach produkcji, w których wykorzystywane są różne maszyny CNC, w tym tokarki. To wielofunkcyjne obrabiarki, które spotyka się właściwie w każdej firmie przemysłowej. Są precyzyjne w działaniu i pozwalają na osiąganie znakomitych wyników produkcji przy właściwie minimalnym zaangażowaniu pracy poszczególnych pracowników. Mają wiele do zaoferowania i pozwalają zwiększyć wydajność produkcji, ale tylko wtedy, gdy działają bezawaryjnie. By tak było, konieczna jest ich poprawna konserwacja. Jak realizować zadania z takiego zakresu?

Jak zadbać o tokarkę CNC?

Kluczem do zagwarantowania bezawaryjności pracy tokarek CNC jest regularne kontrolowanie poprawności ich pracy oraz podejmowanie właściwych działań mających na celu ich konserwację.

Codzienne działania w tym zakresie powinny obejmować kontrolę parametrów środowiska, w którym funkcjonuje tokarka CNC. Wymaga ona czyszczenia na bieżąco po zakończonym dniu pracy. Należy usunąć z niej wszystkie pozostałości po dokonywanej obróbce, np. wióry. Najlepiej takie działania prowadzić z wykorzystaniem sprężonego powietrza oraz z użyciem specjalistycznych preparatów. Dokładnemu czyszczeniu należy poddać prowadnicę toczną, stół roboczy tokarki, magazyn narzędziowy czy stożek wrzeciona.

Kontrola elementów zabezpieczających tokarkę

Praca z wykorzystaniem tokarki CNC powinna być w pełni bezpieczna dla operatorów i wszystkich osób przebywających w jej otoczeniu. Dlatego wśród podstawowych prac konserwacyjnych w stosunku do tokarek CNC należy wymienić sprawdzanie urządzeń zabezpieczających. Ważne jest, by instalacje elektryczne miały dobrą izolację, bezpieczne uziemienie i niezawodną instalację. Kompletne i prawidłowo działające powinny być wszystkie wyłączniki krańcowe, urządzenia zabezpieczające czy lampki sygnalizacyjne.

Smarowanie tokarki CNC

Tokarki wymagają działań konserwacyjnych polegających głównie na smarowaniu przekładni. Przed wykonaniem takiego smarowania ważne jest, by tokarka została oczyszczona i uzupełniono smarowidło we wszystkich punktach smarowania ręcznego. Trzeba sprawdzić poziom oleju w zbiornikach. Wszystkie powierzchnie, które zgodnie z konstrukcją tokarki CNC współpracują ze sobą podczas jej działania, powinny zostać posmarowane olejem. Zapobiega to korozji. Smarowaniu poddaje się uchwyt tokarski, gniazda wrzeciona, prowadnice i inne gniazda. Wszystkie powierzchnie szyn prowadzących i powierzchnie obróbcze trzeba pokryć olejem antykorozyjnym.

Konserwacja silnika wrzeciona tokarki

Elektryczny silnik tokarki CNC jest najważniejszym elementem maszyny – jej sercem. Dlatego przy okresowym serwisowaniu należy zweryfikować, czy działa prawidłowo. Jeśli tokarka wydaje hałas o wysokim poziomie i zbyt mocno nagrzewa się jej silnik, należy poszukać przyczyn takich nieprawidłowości. Konserwacja silnika powinna odbywać się w ten sposób, że w pierwszym kroku należy przy użyciu sprężonego powietrza usunąć pyły i sprawdzić, czy szczotki silnika nie są nadmiernie zużyte.

Materiały konserwacyjne do tokarek CNC

Do przeprowadzenia regularnych, bieżących konserwacji tokarek CNC, a także okresowych przeglądów, wykorzystuje się różne materiały. To między innymi emulsje i oleje. W obrabiarkach trzeba uzupełnić chłodziwo i płyn w układzie hydraulicznym. By wiedzieć, kiedy wykonać takie prace, trzeba kontrolować poziom płynów.

Ponadto niezbędne jest stosowanie olejów, płynów i smarów do łożysk ślizgowych i kół zębatych.

Konsekwencje braku odpowiedniej konserwacji tokarek CNC

W przypadku, gdy z różnych powodów nie zadbasz prawidłowo o pielęgnację swoich obrabiarek CNC, musisz liczyć się z wieloma negatywnymi konsekwencjami swojego braku działania. Pominięcie konserwacji takich maszyn skutkować może ich awarią pociągającą za sobą kosztowne naprawy.

Jeśli sam nie wiesz, jak konserwować maszyny CNC, w tym tokarki, możesz zatrudnić do tego celu fachowców. Podwykonawcy mogą wykonać kompleksowe działania serwisowe u klienta, które polegają na okresowych przeglądach konserwacyjnych. W toku takiego przeglądu specjaliści sprawdzają, czy wszystkie podzespoły tokarki CNC na pewno pracują bezproblemowo i nie są zbyt mocno wyeksploatowane.

Jeśli zachodzi taka konieczność, fachowiec dokonuje napraw, co może ustrzec Cię przed poważniejszą awarią. Program przeglądów tokarek CNC powinien być dobrze zaplanowany i obejmować skontrolowanie stanu mechanicznego, hydraulicznego czy chłodzenia poszczególnych elementów tokarki CNC. Ważne jest sprawdzenie stanu systemów elektrycznych, smarowania i pneumatycznego sterowania. 

Obrabiarki dostępne od ręki

Sprawdź maszyny z krótkim czasem dostawy