Jak przebiega egzamin na operatora CNC

Kluczowym momentem po ukończeniu szkolenia w Akademii CNC i uzyskania wiedzy oraz umiejętności w obszarze obróbki CNC jest egzamin końcowy, który ocenia osiągnięcia uczniów i stanowi ważny krok w kierunku zdobycia certyfikatu potwierdzającego ich kompetencje.

Warunki przystąpienia do egzaminu

Egzaminy potwierdzające kompetencje operatorów CNC są przeprowadzone w taki sposób, aby zapewnić, że przyszły operator maszyn CNC ma umiejętności niezbędne do obsługi skomplikowanych obrabiarek, co następnie przekłada się na jakość i precyzję produkcji. Uczestnik, który chce przystąpić do egzaminu certyfikowanego, musi mieć ukończone 18 lat. Egzamin przeprowadzany jest na terenie firmy TBI Technology sp. z o.o. w Raciborzu w formie praktycznej i polega na wykonaniu konkretnych zadań na maszynie sterowanej numerycznie lub symulatorze. W trakcie egzaminu trener wypełnia protokół w skali procentowej, oceniając umiejętności obsługi maszyny, programowania, rozwiązywania problemów oraz przestrzegania standardów bezpieczeństwa. Podczas egzaminu zabronione jest korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych.

 
DSC 0994

Proces oceny i dodatkowe możliwości certyfikacji

Oceny wyników egzaminu dokonuje egzaminator, a warunkiem zdania jest uzyskanie zaliczenia w wysokości 80%. Okresowo wyniki są oceniane przez niezależnego oceniającego. Na podstawie pozytywnej decyzji, potwierdzonej podpisem egzaminatora, wydawany jest certyfikat.

Dodatkową opcją dla absolwentów Akademii CNC w TBI Technology jest możliwość przystąpienia do certyfikacji TÜV Rheinland Polska (międzynarodowa organizacja certyfikująca, która potwierdza zgodność z normami i standardami w różnych dziedzinach, w tym w obszarze technologii obróbki CNC). Posiadanie certyfikatu TÜV może być dodatkowym wyróżnieniem i dowodem na wysoki poziom kompetencji zawodowych. Ponadto tego rodzaju certyfikacja jest często wymagana przez pracodawców, aby zagwarantować zgodność z wysokimi standardami przemysłowymi oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Egzaminy w Akademii CNC w firmie TBI Technology są kluczowym elementem procesu szkoleniowego, który pozwala uczestnikom potwierdzić swoje umiejętności zakresie obsługi maszyn CNC i zdobyć certyfikat ukończenia szkolenia. Dla ambitnych absolwentów istnieje również możliwość uzyskania certyfikacji TÜV, co dodatkowo podnosi ich atrakcyjność na rynku pracy.

Obrabiarki dostępne od ręki

Sprawdź maszyny z krótkim czasem dostawy