Case study: Huta Zabrze S.A.

USŁUGA:

Dostawa nowej frezarki bramowej do obróbki wielkogabarytowej i indywidualne dopasowanie.

MASZYNA:

Frezarka bramowa TBI SDV-H 6234 HH

CZYM ZAJMUJE SIĘ FIRMA?

Huta Zabrze S.A. jest spadkobiercą tradycji hutniczych, których początki sięgają 1892 roku. Obecnie Spółka realizuje produkcję w dwóch zakładach – Zakładzie Odlewniczym i Zakładzie  Budowy  Maszyn. Dzięki temu może dostarczać klientom zarówno odlewy  z  kompletną obróbką mechaniczną i cieplną,  jak i wysoko przetworzone konstrukcje stalowe oraz urządzenia, które znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Firma wytwarza wysokiej jakości produkty o różnorodnym, indywidualnym  przeznaczeniu. Procesy realizowane są zgodnie z normami ISO EN 9001 oraz  EN ISO 14001. Produkcja  realizowana jest w  oparciu o specjalistyczne certyfikaty i uprawnienia indywidualnie dopasowane do warunków technicznych realizacji.

CELE WDROŻENIA

Głównym celem było wejście w nowy segment produkcji wielkogabarytowych, wysoko przetworzonych konstrukcji stalowych z koniecznością wykonania precyzyjnej obróbki mechanicznej. Istotnym było również uruchomienie produkcji detali wykonywanych dotychczas w kooperacji.

PROBLEM KLIENTA

Wejście w nowy  sektor  wymagało pokonania bariery  w postaci możliwości wykonywania we własnym zakresie precyzyjnej, powtarzalnej obróbki mechanicznej dla  wielkogabarytowych konstrukcji.  Dodatkowo Klient do tej  pory  pozlecał produkcję pewnego typu detali firmie zewnętrznej. Jednakże w celu usprawnienia logistyki produkcji i zminimalizowania przerw w procesie, koniecznym  było wykonywanie obróbki  mechanicznej we własnym zakresie. Mimo dużego i zróżnicowanego parku maszynowego, nie posiadał maszyny CNC, która pozwałaby na precyzyjną obróbkę dużych i ciężkich elementów.

Sprawy nie ułatwiał fakt, że większość maszyn na hali była konwencjonalna. Wprowadzenie do zakładu obróbki CNC wiązało  się z koniecznością wdrożenia produkcji od podstaw, w tym przeszkoleniu operatorów.

ROZWIĄZANIE
Dostawa Frezarki bramowej
i wdrożenie CNC

Znalezienie tak dużej maszyny, która idealnie spełniałaby oczekiwania nie było łatwe. Na szczęście jako producent mamy wpływ na to, jakie obrabiarki dostarczamy klientom – gdy standardowe parametry obrabiarki nie są w stanie odpowiedzieć na wszystkie potrzeby klienta – próbujemy je dopasować pod indywidualny przypadek. W ten sposób powstała największa do tej pory w historii TBI frezarka bramowa TBI SDV-H 6234.

Po wdrożeniu frezerki do produkcji postanowiono rozszerzyć walory techniczne maszyny i zwiększono zakres obróbki mechanicznej w osi pionowej. Dla spełnienia wymagań klienta konieczne było zastosowanie głowicy kątowej. Jednak prawdziwa trudność w tym wypadku polegała na tym, że żadna z dostępnych seryjnie produkowanych głowić nie była w stanie obrobić detalu w wymaganym zakresie. Trzeba było zastosować niestandardowe rozwiązanie – przedłużenie głowicy. W tym celu zaprojektowaliśmy oraz wykonaliśmy specjalną głowicę oraz przedłużkę. Na czas produkcji tych elementów, aby nie zatrzymywać produkcji, Klient miał udostępnioną głowicę zastępcza. Głowica automatyczna została wykonana w zakładzie na Tajwanie, a przedłużenie wykonano w narzędziowni Domgos Sp. z o.o. należącej do grupy TBI.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA

Poprzez dopasowanie możliwości maszyny do indywidualnych wymagań, klient pokonał barierę wejścia w nowy sektor oraz może produkować detale we własnym zakresie. Otwarcie na nowe sektory oraz możliwość realizacji produkcji we własnym zakresie pozwala rozszerzyć portfolio klienta oraz pozwala na bezpośrednie zarządzanie operacyjne procesem i osiąganie coraz większej wydajności, co w konsekwencji powoduje zwieszenie atrakcyjności oferty na silnie konkurującym rynku.

Kolejną korzyścią było przeprowadzenie szkolenia pracowników jeszcze przed dostawą urządzenia. W naszej Akademii CNC w siedzibie w Raciborzu stosujemy praktykę szkoleń prowadzonych przed dostawą maszyny, aby maksymalnie skrócić czas wdrożenia. Prowadzimy kursy na różnych poziomach zaawansowania. Tym   samym nie stanowi  dla nas najmniejszego problemu wprowadzenie w świat obróbki numerycznej osób, które do tej pory pracowały na maszynach konwencjonalnych.

Klient otrzymał także poczucie bezpieczeństwa w zakresie serwisu maszyn. Dzięki usłudze TBI Connect praca maszyny jest stole monitorowana, a Klient otrzymuje cykliczne raporty nt. pracy maszyny. Zdalny serwis znacznie skraca czas otrzymania pomocy serwisu, ponieważ po połączeniu się  z maszyną jesteśmy w stanie wiele błędów naprawić na odległość. Co ważne – połączenie serwisanta z maszyną jest całkowicie bezpieczne dla klienta – nasz pracownik nie ma wglądu do poufnych danych firmy.

Obrabiarki dostępne od ręki

Sprawdź maszyny z krótkim czasem dostawy