Scout – Jak poprawić wydajność produkcji dzięki systemowi w chmurze?

Podstawowym założeniem produkcji jest wytworzenie wyrobu w zadanej jednostce czasu, ilości i założonym koszcie. Obszar wyznaczony tym trójkątem ma wpływ na rentowność firmy i każdy nadzorujący produkcję mierzy się z tymi czynnikami każdego dnia poprzez odpowiednie planowanie, uporządkowanie, kierowanie i kontrolowanie procesu. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Dobre decyzje dyrektora czy kierownika produkcji zależne są od informacji jakie posiada. Nie wszystkie firmy posiadają zaawansowane systemy informatyczne typu ERP, MES. Większość systemów pokazuje dane post factum gdzie interwencja może być zbyt późna. Dlatego rynek szuka stale rozwiązań, które przekazują informacje w czasie rzeczywistym. Oczywiście drugim zagadnieniem jest kwestia ceny tego typu rozwiązania. Warto rozpocząć od prostego do wdrożenia, dostępnego cenowo rozwiązania jakim jest Scout. Rozwiązanie w modelu Saas pozwala natychmiastowo rozpocząć pracę – bez inwestycji w serwery. Dane są przekazywane bezpośrednio z maszyn on-line.

System bierze dane w pierwszej kolejności z kontrolerów maszyn, bez konieczności korzystania z dodatkowych modułów. Wystarczy, że maszyna jest w sieci LAN i możemy już zbierać jej dane. To jakie dane zbierzemy zależy od sterowania.

Menu główne systemu Scout

 • Pulpit to główny ekran systemu Scout. Znajduje się tu widok w czasie rzeczywistym stanu maszyn, a także historia produkcji, raporty i wykresy.
 • Produkcja to ekran, na którym można zobaczyć dane historyczne dotyczące pracy maszyn. Można tu porównać wydajność maszyn, pracowników i zmian.
 • Raport – Ekran raportów zawiera gotowe raporty dotyczące produkcji, wydajności i dostępności maszyn.
 • Harmonogram – Ekran harmonogramu służy do planowania produkcji i zarządzania przestojami. Można tu wprowadzać planowane przestoje, czynności, utrzymanie ruchu i planowanie produkcji.
 • Maszyny – Ekran maszyn zawiera listę maszyn w systemie Scout. Można tu dodawać, edytować i usuwać maszyny, a także przypisywać je do pracowników.
 • Osoby – Ekran osób zawiera listę pracowników w systemie Scout. Można tu dodawać, edytować i usuwać pracowników, a także przypisywać im maszyny.
 • Ustawienia -Ekran ustawień zawiera ogólne ustawienia systemu Scout. Można tu zmieniać nazwę użytkownika, hasło, adres e-mail i inne ustawienia.
 • Panele operatorskie to ekrany, na których pracownicy mogą rejestrować swoją pracę. Można tu wprowadzać czas pracy, czynności, maszyny i inne informacje.

Jak system odróżnia pracownika?

 • Pracownicy są odróżniani w systemie Scout na podstawie ich danych logowania. Pracownik może się zalogować w panelu operatorskim po wpisaniu swoich danych i zaznaczeniu startu pracy. Przychodząc do pracy na zmianę pracownik loguje się i ma przypisaną maszynę do siebie.
 • Jeżeli klient ma jakieś kioski produkcyjne i system, w którym się loguje, to może się to odbyć poprzez odbicie kartą do maszyny. Dane są z systemu zewnętrznego i wiążą się. Do tego potrzebny będzie odczyt tagów Nano RFID.
 • Panel operatorski to dobry sposób, aby dowiedzieć się więcej co się dzieje i co pracownik wykonuje na danym stanowisku.
 • Przegląd czasu pokazuje, jaką była wydajność maszyny i jak długo była ona dostępna. Scout posiada też funkcje planowanych bezczynności, jak np. przerwa śniadaniowa, można to wpisywać ręcznie w harmonogramie i ten czas jest wyłączany z wydajności.
 • Raport- Zakładka raporty zawiera gotowy raport do wglądu. Bez konieczności ingerencji skomplikowanych procesów

Najważniejsze w systemie Scout jest to, że w przypadku maszyn CNC nie ma ingerencji elektrycznej w maszynę. Instalacja systemu jest również możliwa w maszynach bez sterowania, do pras krawędziowych, laserów. Wtedy jest wymagana instalacja dodatkowego modułu.

Scout to narzędzie, które może pomóc producentom w zwiększeniu wydajności, produktywności i jakości produkcji. Scout jest łatwy w użyciu i konfiguracji, a jego koszt zaczyna się od kilkuset złotych. Dlatego jako producent maszyn CNC zdecydowaliśmy się każdą naszą obrabiarkę przystosować w standardzie do uruchomienia Scouta poprzez TBI Connect, a Klient ma bezpłatny okres testowy narzędzia. Jedynym warunkiem jest uruchomienie potrzebnej opcji w sterowaniu.

Obrabiarki dostępne od ręki

Sprawdź maszyny z krótkim czasem dostawy